Asseco News
Asseco News to portal informacyjny Asseco Poland. Nasze treści kierujemy do wszystkich osób zainteresowanych tematyką IT, biznesowym aspektem nowych technologii, a także działalnością Asseco.

Asseco umacnia pozycję lidera wśród firm IT na GPW – publikacja rekordowych wyników finansowych po I kwartale 2019 r.

W I kwartale 2019 Asseco odnotowało rekordowe wyniki i poprawę rentowności. Po raz pierwszy w historii przychody Grupy w tym okresie przekroczyły poziom 2,4 mld zł. Grupa intensywnie rozwijała się na rynkach zagranicznych, gdzie wypracowała 86% swojej sprzedaży. Fundamentem działalności Asseco pozostaje sprzedaż własnych produktów i usług informatycznych, która w minionym kwartale wyniosła 2 mld zł, co stanowi 81% przychodów Grupy. Zysk operacyjny wyniósł 224,7 mln złotych, czyli o 34% więcej niż w tym samym okresie zeszłego roku.

Dla oceny sytuacji finansowej i biznesowej Asseco ważną informację stanowią podstawowe dane publikowane w ujęciu non-IFRS. Są one uzupełnieniem dla danych raportowanych zgodnie ze standardem IFRS*. W I kwartale zysk operacyjny non-IFRS wyniósł 281 mln zł i był wyższy o 19%, a zysk netto non-IFRS po wzroście o 10% ukształtował się na poziomie 90 mln zł.

Pierwsze trzy miesiące 2019 roku były dla Grupy bardzo udane – osiągnęliśmy rekordowe wyniki i poprawiliśmy rentowność. Warto zauważyć, że to był 36 kwartał z rzędu, w którym Asseco odnotowało wzrost przychodów oraz 58, który był zyskowny. To czyni nas niekwestionowanym liderem wśród spółek IT notowanych na GPW – powiedział Rafał Kozłowski, Wiceprezes Zarządu, Asseco Poland.

Przed nami obiecujące perspektywy rozwoju. W porównaniu do I kwartału 2018 roku, skonsolidowany portfel zamówień wzrósł o 9% i wynosi 7,2 mld zł. W Asseco International zaczęliśmy realizować nowe duże projekty w Czechach i na Słowacji dla sektora publicznego oraz rozwijamy się w bankowości i segmencie ERP. Jesteśmy także zadowoleni z wyników Formuli Systems, która ma silny backlog na 2019 rok, między innymi za sprawą nowych spółek, w które zainwestowała w ubiegłym roku. Na polskim rynku wygraliśmy istotne przetargi publiczne, m.in. w ARiMR, KRUS i ZUS, a także wzmacniamy naszą pozycję w cyberbezpieczeństwie – dodał.

Przychody Grupy Asseco są zdywersyfikowane sektorowo i w pierwszym kwartale 2019 roku rozłożyły się na przedsiębiorstwa – 38%, bankowość i finanse – 39% oraz administrację publiczną – 23%. Asseco jest także zdywersyfikowana geograficznie i prezentuje wyniki w rozbiciu na trzy segmenty. Formula Systems wygenerowała 61% skonsolidowanych przychodów Grupy, Asseco International – 27% oraz Asseco Poland – 12%.

Obecnie portfel zamówień Grupy na 2019 rok na poziomie przychodów wynosi 7,2 mld zł i jest o 9% wyższy w porównaniu do backlogu prezentowanego w maju 2018 roku.

*Ujęcie non-IFRS obejmuje korekty o koszt amortyzacji wartości niematerialnych rozpoznanych w ramach rozliczenia połączenia (PPA), o koszty transakcji z pracownikami rozliczane w formie instrumentów kapitałowych (SBP) oraz o przychody i koszty finansowe związane z transakcjami nabycia (M&A) i sprzedaży spółek (oraz związane z nimi efekty podatkowe).

Zobacz także