Asseco News
Asseco News to portal informacyjny Asseco Poland. Nasze treści kierujemy do wszystkich osób zainteresowanych tematyką IT, biznesowym aspektem nowych technologii, a także działalnością Asseco.

Asseco Poland zwycięzcą „IT@Bank”

Asseco Poland zajęło 1. miejsce w rankingu technologicznym „IT@Bank” przygotowywanym przez redakcję „Miesięcznika Finansowego Bank”. Tym samym potwierdziło swoją silną pozycję wśród firm IT dostarczających rozwiązania dla sektora bankowego w Polsce. Spółka zajęła także wysokie miejsca w podrankingach konkursu, stając na podium, m.in. wśród największych dostawców dla sektora banków spółdzielczych.

Asseco Poland od lat znajduje się w czołówce zestawienia „IT@Bank”. W 2019 r. spółka osiągnęła ponad 805 mln zł przychodów ze sprzedaży, z czego blisko 12 proc. przeznaczyło na badania i rozwój. Ponadto firma miała rentowność na poziomie 26 proc., co dało jej drugie miejsce pod kątem tego wskaźnika.

Spółka zajęła także 3. miejsce w podrankingu dotyczącym współpracy firm technologicznych z sektorem finansowym, gdzie brana była pod uwagę wielkość przychodów od instytucji finansowych i ich procentowy udział w przychodach ogółem, który wyniósł 41 proc.

Asseco Poland zajęło również 3. miejsce w „Podrankingu pozycji w sektorze banków spółdzielczych”. Firma posiada w tym obszarze ponad 200 klientów i wypracowała prawie 46 mln zł przychodów.

Ponadto spółka znalazła się w gronie firm, które najefektywniej zareagowały na sytuację rynkową spowodowaną wybuchem pandemii koronawirusa.

Ranking główny IT@Bank jest opracowywany na podstawie pięciu wskaźników: bezwzględnej kwoty przychodów ze sprzedaży, udziału przychodów od sektora finansowego w całości przychodów, relacji wydatków na badania i rozwój do przychodów, ważonej liczby klientów oraz wskaźnika rentowności netto.

Zobacz także