Asseco News
Asseco News to portal informacyjny Asseco Poland. Nasze treści kierujemy do wszystkich osób zainteresowanych tematyką IT, biznesowym aspektem nowych technologii, a także działalnością Asseco.

Asseco po raz kolejny liderem rankingu IT@Bank

Asseco Poland po raz kolejny z rzędu zdobyło nagrodę główną w rankingu IT@Bank przygotowywanym przez Miesięcznik Finansowy „Bank”. Spółka utrzymała 1. miejsce z dużą przewagą punktową nad kolejnymi firmami. Ponadto Asseco zajęło 2. pozycję w podrankingu efektywności.

Na sukces firmy w zestawieniu wpływ miały przychody z prowadzonej działalności, wysoka rentowność, jeden z najwyższych wskaźników wydatków na badania i rozwój oraz wysoka punktacja za liczbę aktywnych klientów z sektora finansowego. Współpraca z instytucjami z tej branży stanowi niemal 30 proc. przychodów Asseco Poland.

Stawiamy na innowacyjne rozwiązania, które stanowią odpowiedź na dynamicznie zmieniający się rynek usług finansowych – powiedział Marek Lulek, Dyrektor Działu Sprzedaży, Asseco Poland, który odbierał nagrodę.  Jednym z takich produktów jest Asseco BooX (Bank out of the Box), pierwsza w Polsce uniwersalna platforma procesowa i technologiczna do sprzedaży oraz obsługi produktów finansowych. Może ona stanowić fundament do budowy nowego banku, jak również być wykorzystana do przebudowy lub modernizacji istniejącej instytucji finansowej – dodał.

Dla sektora banków spółdzielczych Asseco oferuje Wspólną Platformę Informatyczną (WPI), kompleksowe rozwiązanie technologiczno-procesowe dla banku, udostępnione w modelu SaaS, z którego może korzystać wiele instytucji.

XVII edycja rankingu IT@Bank to ocena firm technologicznych przygotowana w oparciu o wskaźniki reprezentujące osiągnięcia danej firmy w ostatnim pełnym roku obrachunkowym. Organizatorem i wydawcą zestawienia jest Miesięcznik Finansowy „Bank”.

Zobacz także