Asseco News
Asseco News to portal informacyjny Asseco Poland. Nasze treści kierujemy do wszystkich osób zainteresowanych tematyką IT, biznesowym aspektem nowych technologii, a także działalnością Asseco.

Asseco Poland w nowym indeksie wiedeńskiej giełdy

Vienna Stock Exchange stworzyła nowy indeks – CECE SOFT. Obejmuje on największe i najbardziej płynne spółki z sektora nowych technologii z Europy Centralnej, Wschodniej i Południowo-Wschodniej. Asseco Poland jest jedną z 9 polskich firm, która weszła w skład tego wskaźnika.

Nowy indeks może być wykorzystywany przez instytucje finansowe jako instrument bazowy dla różnych produktów finansowych, takich jak certyfikaty inwestycyjne, obligacje, fundusze ETF (Exchange Traded Funds) czy kontrakty terminowe.

Zrównoważony rozwój i odpowiedzialna strategia sprawiły, że Asseco Poland jest uwzględnione w indeksie WIG30, skupiającym 30 największych i najbardziej płynnych spółek z Głównego Rynku Giełdy Papierów Wartościowych. Jesteśmy też największą pod względem kapitalizacji spółką z sektorowego wskaźnika WIG-Informatyka. Ponadto nasze akcje są notowane w ramach indeksów rynków rozwiniętych – FTSE Russell – powiedział Artur Wiza, Wiceprezes Zarządu Asseco Poland. Uwzględnienie Asseco Poland w CECE SOFT jest dla nas sygnałem, że inwestorzy dostrzegają nasz potencjał i silną pozycję wśród europejskich firm nowych technologii – dodał.

Obecnie na wiedeńskiej giełdzie notowanych jest 147 indeksów, z czego 108 odzwierciedla sytuację na szczeblu krajowym, regionalnym i sektorowym w Europie Środkowej, Wschodniej i Południowo-Wschodniej.

Zobacz także