Asseco News
Asseco News to portal informacyjny Asseco Poland. Nasze treści kierujemy do wszystkich osób zainteresowanych tematyką IT, biznesowym aspektem nowych technologii, a także działalnością Asseco.

Asseco podczas EuroPower 2019

Przedstawiciele Asseco wzięli udział w 29. edycji konferencji EuroPower. Wydarzenie odbyło się w dniach 24-25 kwietnia 2019 r. w Warszawie. Jego głównym celem była dyskusja na temat aktualnych wyzwań, przed jakimi stoi polski sektor energetyczny. Asseco zostało strategicznym partnerem konferencji.

Strategia państwa w zakresie energetyki i klimatu była przedmiotem debaty, która rozpoczęła tegoroczne spotkanie. Wziął w niej udział m.in. Paweł Piwowar, Wiceprezes Zarządu, Asseco Poland. W swoim wystąpieniu zwrócił uwagę na projekt Polityki energetycznej Polski do 2040 roku.

Chcemy być dobrymi partnerami dla polskiej energetyki. Dlatego zależy nam przede wszystkim na inwestycjach, które docelowo pozwolą rozwiązywać aktualne problemy i będą odpowiedzią na wyzwania, przed którymi stoi branża utility. Mając na uwadze zapisy dotyczące projektu Polityki energetycznej, chcemy działać przede wszystkim w zakresie modernizacji sieci dystrybucyjnych oraz podnoszenia efektywności energetycznej – powiedział Paweł Piwowar.

Nawiązał również do aktualnego rozwoju rynku e-mobility w Polsce.

Jeśli chodzi o infrastrukturę do ładowania pojazdów elektrycznych, to od dwóch lat sytuacja wyraźnie się poprawiła. Asseco posiada w swoim portfolio rozwiązanie – AUMS Elmo, które wspiera rozliczanie usługi ładowania. Chcemy w sposób aktywny wpływać na rynek e-mobility. W nadchodzącym czasie elektromobilność będzie zyskiwać na popularności, dlatego tak ważne jest posiadanie odpowiedniego zaplecza informatycznego, które pozwoli zarządzać całym procesem biznesowym i tym samym zachęci do zakupu aut elektrycznych – powiedział.

W panelu uczestniczyli także Tomasz Dąbrowski, Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Energii; Dorota Dębińska-Pokorska, Partner, PwC; Robert Perkowski, Wiceprezes Zarządu, PGNiG oraz Jerzy Topolski, Wiceprezes ds. Operatora, Tauron Dystrybucja.

Drugi dzień EuroPower otworzyła sesja na temat aktualnych trendów w sektorze energetycznym. Tomasz Bendlewski, Dyrektor Pionu Energetyki i Gazownictwa w Asseco Poland mówił w niej m.in. o praktycznym wykorzystaniu możliwości, jakie daje Internet Rzeczy.

Z punktu widzenia energetyki ważny jest fakt, że inteligentne urządzenia instalowane są przez odbiorców, dzięki czemu mogą oni bez większych nakładów mierzyć ich zużycie energii. Urządzenie IoT nie jest licznikiem certyfikowanym, ale już dzisiaj zgodnie z istniejącymi regulacjami można te odczyty traktować, jako na przykład podstawę do przyznania rabatu i uwzględniać je w rozliczeniach. Nasze systemy bilingowe linii AUMS są gotowe do pobierania odczytów i fakturowania z uwzględnieniem urządzeń IoT, które instalują odbiorcy – mówił Tomasz Bendlewski.

Prezentacja eksperta Asseco była punktem wyjścia do dalszych rozmów, które odbywały się w ramach panelu „Nowoczesne technologie informatyczne na rzecz rynku energii”, gdzie omawiano m.in. światowe trendy rozwoju IT i ich wpływ na rozwój sektora energii w Polsce. W debacie wzięli udział Tomasz Bendlewski, a także m.in. Piotr Obrycki, Dyrektor Biura Badań i Rozwoju, PKP Energetyka, Andrzej J. Piotrowski, Wiceprezes Zarządu, PGE Systemy; Andrzej Popławski, Head of eMobility, Innogy Polska oraz Jarosław Tokarczuk, Szef Biura Rozwoju, Departament Zarządzania Rozwojem, Grupa Enea.

W ramach drugiego dnia konferencji EuroPower odbył się panel dyskusyjny poświęcony bilansowaniu Krajowego Systemu Elektroenergetycznego (KSE). Takie działanie ma na celu zapobiec zagrożeniu w pokryciu zapotrzebowania na moc przez krajowe jednostki wytwórcze. Jednym ze sposobów na uniknięcie tego, jest regulowanie w sposób kontrolowany popytu na energie elektryczną. Pomóc w tym może wykorzystanie systemów takich, jak na przykład Asseco DSM, co podkreślał Jerzy Popowicz, Dyrektor Rozwoju Biznesu, Asseco Poland. W dyskusji poświęconej KSE wzięli udział także m.in. Maciej Chłodziński, Wicedyrektor, PwC; Krzysztof Kochanowski, Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Generalny, PIME; Joanna Maćkowiak-Pandera, Prezes, Forum Energii oraz Jerzy Topolski, Wiceprezes ds. Operatora, Tauron Dystrybucja.

Nawiązaniem do debaty była prezentacja Jerzego Popowicza o tym, w jaki sposób wykorzystanie nowoczesnych narzędzi informatycznych może zwiększyć rolę odbiorców końcowych w bilansowaniu systemu elektroenergetycznego.

Elastyczność systemu elektroenergetycznego oznacza zdolność do bilansowania podaży energii elektrycznej i popytu na nią w określonych ramach czasowych od ultrakrótkoterminowych – poniżej sekundy do długoterminowych – wieloletnich. Dotychczas koncentrowano się na elastyczności podaży, tymczasem strona popytowa posiada duży potencjał ekonomiczny szacowany na ponad 2,5 GW i między 5-10% zapotrzebowania szczytowego. Systemy takie, jak Asseco Demand Side Management umożliwiają zarządzanie i sterowanie zużyciem energii elektrycznej. ADSM integruje wiele systemów i urządzeń takich jak inteligentne liczniki, urządzenia IoT czy systemy automatyki zainstalowane u klientów końcowych – powiedział Jerzy Popowicz.

Relacja z wydarzenia na BiznesAlert: biznesalert.pl

Strona AUMS: aums.asseco.com

Zobacz także