Asseco News
Asseco News to portal informacyjny Asseco Poland. Nasze treści kierujemy do wszystkich osób zainteresowanych tematyką IT, biznesowym aspektem nowych technologii, a także działalnością Asseco.

Asseco partnerem Health Challenges Congress

Czy pandemia koronawirusa będzie impulsem dla przyśpieszenia cyfryzacji sektora zdrowia? Jak poprawić jakość usług w tym obszarze? Jak zapewnić ich cyberbezpieczeństwo? M.in. o tym rozmawiali uczestnicy e-konferencji „Wyzwania e-zdrowia”, w której wziął udział Krzysztof Groyecki, Wiceprezes Zarządu w Asseco Poland. Spotkanie odbyło się 15 czerwca br. w ramach „V Kongresu Wyzwań Zdrowotnych”. Asseco jest partnerem wspierającym tego wydarzenia.

W debacie poświęconej wyzwaniom e-zdrowia uczestniczyli, m.in. przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia, Narodowego Funduszu Zdrowia, Naczelnej Rady Lekarskiej, Polskiej Izby Informatyki Medycznej oraz dostawców IT. Eksperci rozmawiali o tym, czy sektor opieki zdrowotnej był przygotowany na pandemię i czy skutecznie na nią zareagował.

Firmy informatyczne były przygotowane do pandemii. Z uznaniem odnotowuję też fakt, że nie przerwano procesu wdrożeń IT w wielu dużych polskich szpitalach – powiedział Krzysztof Groyecki. Oczywiście jest to zasługa obu stron, ponieważ szpitale nie zarzuciły tego procesu, a firmy informatyczne w skuteczny sposób zaczęły wdrażać narzędzia, które miały już wcześniej przygotowane – dodał.

Podczas spotkania oceniono również, jak sytuacja związana z pojawieniem się wirusa COVID-19 może wpłynąć na dalszy rozwój e-zdrowia.

Nastąpiła zmiana psychologiczna. Zwiększył się próg tolerancji dla systemów informatycznych, w tym aplikacji mobilnych, które w jakiś sposób naruszają naszą prywatność. Zrozumieliśmy bowiem, że cena, jaką za to płacimy będzie adekwatna do korzyści, jakie będziemy odnosili – powiedział ekspert Asseco. Ponadto okazało się, że bariery administracyjne też nie są takie, jak nam się przez lata wydawało. Bieżąca sytuacja pokazała, że przedstawiciele władz i biznes potrafią w ciągu jednego, dwóch dni podejmować szybkie, skuteczne decyzje, które prowadzą do wdrożenia rozwiązań, takich jak połączenie informacji z systemu eWUŚ z informacją o kwarantannie i przekazanie ich pracownikom opieki zdrowotnej – dodał.

Korzyści z cyfryzacji sektora zdrowia dostrzegają zarówno przedstawiciele administracji państwowej, personel służby zdrowia oraz pacjenci. Istotny jednak jest stały rozwój narzędzi i dostosowywanie ich do potrzeb użytkowników.

Funkcjonalnie telemedycyna będzie się rozwijała. Będziemy oferowali coraz więcej funkcji wspomagających tę część informatyki, rozwijając np. ergonomię w naszych aplikacjach – powiedział Krzysztof Groyecki. Naszym celem będą, m.in. intuicyjność obsługi i upraszczanie, a także stosowanie rozwiązań z zakresu sztucznej inteligencji – dodał.

Informatyzacja, a co za tym idzie większa ilość przetwarzanych danych wpłynie na rozwój rozwiązań chmurowych, ale będzie również  niosła ze sobą pewne zagrożenia ze strony cyberprzestępców, którzy mogą chcieć pozyskać, np. wrażliwe dane pacjentów.

Mamy coraz wyższe koszty związane z ilością przechowywanych informacji i obsługą techniczną urządzeń w jednostkach opieki zdrowotnej. To wszystko kieruje nas w stronę chmury, w kierunku korzystania z informatyki bardziej jako z usługi. Nie jest to proces, który skończy się w ciągu miesięcy, ale moim zdaniem jest on nieuchronny – powiedział Wiceprezes Asseco. Oczywiście musimy pamiętać o cyberbezpieczeństwie, bo jeżeli mówimy o wzroście liczby usług i spraw, które załatwiamy on-line, to też skokowo wzrasta ilość danych, które wystawiamy na łup hackerom – dodał.

Asseco w ramach walki z pandemią koronawirusa podjęło szereg inicjatyw, m.in. udostępniło placówkom medycznym pakiet bezpłatnych narzędzi IT w ramach pakietów „Razem przeciw COVID” oraz „Pacjencie #zostańwdomu”. Było również współodpowiedzialne za wdrożenie dla NFZ tzw. znacznika kwarantanny.

Firma jest liderem na rynku rozwiązań informatycznych dla opieki zdrowotnej i producentem autorskich rozwiązań IT, z których korzysta ponad 450 szpitali w Polsce, jednostki Narodowego Funduszu Zdrowia, centra krwiodawstwa i krwiolecznictwa, uzdrowiska, a także ok. 40% przychodni i gabinetów lekarskich.

Zobacz także