Asseco News
Asseco News to portal informacyjny Asseco Poland. Nasze treści kierujemy do wszystkich osób zainteresowanych tematyką IT, biznesowym aspektem nowych technologii, a także działalnością Asseco.

Asseco partnerem Forum Liderów Banków Spółdzielczych

Czy banki spółdzielcze sprostają nowym wyzwaniom technologicznym? Jakie są obecnie oczekiwania klientów instytucji finansowych? Jaki postęp nastąpił w zakresie ujednolicania rozwiązań informatycznych w bankach spółdzielczych? M.in. na te pytania odpowiedział Zbigniew Pomianek, Wiceprezes Zarządu Asseco Poland, który rozpoczął webinar w ramach Forum Liderów Banków Spółdzielczych. Tematem przewodnim tegorocznej edycji jest „Bankowość spółdzielcza w Polsce po wybuchu epidemii koronawirusa – pierwsze doświadczenia i wnioski dla sektora na najbliższe lata.”

Środki, jakie pojedynczy bank spółdzielczy może zainwestować w swój rozwój technologiczny są nieporównywalnie niższe od tych, którymi dysponują banki komercyjne. Wspólnie się organizując banki spółdzielcze osiągają jednak poziom zbliżony do budżetu pojedynczej instytucji komercyjnej.

Średnio bank komercyjny w Polsce wydaje na technologię około 118 mln zł rocznie, z kolei bank spółdzielczy ok. 650 tys. zł. To pokazuje, że gdyby patrzeć indywidualnie na bank spółdzielczy, to konkurowanie technologią przy takiej potężnej asymetrii wydatków jest praktycznie niemożliwie – powiedział ekspert Asseco. Jeżeli jednak spojrzymy na banki spółdzielcze jako całość i na sumę ich rocznych wydatków na technologię, to na podstawie oszacowań, które Asseco wykonało w 2019 r., mamy już kwotę ponad 300 mln – dodał.

Banki spółdzielcze, konsolidując nawet cały swój potencjał, nie są jednak w stanie finansować rozwoju technologicznego w takim zakresie jak największe banki komercyjne w Polsce. Jakie rozwiązania mogą być w tej sytuacji dla nich wsparciem? W jakich obszarach powinny szukać swoich przewag konkurencyjnych?

Pandemia zwiększyła przywiązanie ludzi do świata lokalnego – miejsca zamieszkania i społeczności – powiedział Zbigniew Pomianek. I tutaj stawiam tezę, że lokalne potrzeby mogą być obszarem, w którym banki spółdzielcze powinny konkurować z komercyjnymi – dodał.

Nie zmienia to faktu, że banki spółdzielcze muszą spełniać rosnące oczekiwania klientów, które są związane z rozwojem technologii i cyfryzacją wielu obszarów życia. Dostęp do odpowiednich rozwiązań może im umożliwić zakup systemów w modelu subskrypcyjnym.

Niedawno robiliśmy analizę i w ciągu ostatnich dwóch lat wszystkie zapytania o wdrożenie całego systemu lub jego istotnej części dotyczyły udostępnienia go w modelu subskrypcyjnym na platformie Asseco w chmurze. Klienci nie chcą mieć platformy u siebie, wolą płacić miesięczną opłatę – powiedział Wiceprezes Asseco. Uważam, że jest to istotny i korzystny kierunek dla banków spółdzielczych, ponieważ pozwala im on bez inwestowania w rozwiązanie, po prostu zacząć z niego korzystać. Oczywiście konieczny jest jakiś wysiłek związany z migracją do tego systemu, ale płatność nawet za to działanie jest rozłożona na subskrypcję, którą bank spółdzielczy zaczyna płacić w momencie rozpoczęcia korzystania z rozwiązania. Jest to więc dla niego projekt bezinwestycyjny. Oczywiście spora inwestycja znajduje się po stronie dostawcy, który najpierw ponosi koszty projektu, a finansowanie otrzymuje na późniejszym etapie w formie subskrypcji, którą bank płaci – dodał.

Asseco odpowiadając na oczekiwania rynku stworzyło wspólną platformę IT dla banków spółdzielczych. Wspólna Platforma Informatyczna (WPI) jest kompleksowym rozwiązaniem IT oferowanym w modelu SaaS, z którego może korzystać wiele banków. To pierwszy taki produkt na polskim rynku.

Forum Liderów Banków Spółdzielczych to jedno z największych, corocznych wydarzeń skierowanych do sektora bankowości spółdzielczej. Konferencja organizowana jest przez Związek Banków Polskich we współpracy z bankami zrzeszającymi: Bankiem Polskiej Spółdzielczości i SGB-Bankiem. Asseco jest jej partnerem generalnym.

Zobacz także