Asseco News
Asseco News to portal informacyjny Asseco Poland. Nasze treści kierujemy do wszystkich osób zainteresowanych tematyką IT, biznesowym aspektem nowych technologii, a także działalnością Asseco.

Asseco partnerem Cybersec PL

Państwo, wojsko, przyszłość i biznes – to cztery ścieżki tematyczne II Polskiego Forum Cyberbezpieczeństwa – Cybersec PL. Spotkanie stanowi platformę do wymiany poglądów na temat cyberprzestrzeni i cyfryzacji oraz oceny kluczowych wyzwań cyberbezpieczeństwa. Jednym z ekspertów, który wziął udział w wydarzeniu, był Zdzisław Wiater, Zastępca Dyrektora Pionu Administracji Publicznej, Asseco Poland, który wziął udział w debacie na temat cyberobrony Polski po szczycie NATO w Warszawie.

 

Przedstawiciel Asseco wspólnie z m.in. płk Pawłem Dziubą, Szefem Inspektoratu Systemów Informacyjnych w Ministerstwie Obrony Narodowej oraz kmdr por. Wiesławem Goździewiczem, Radcą Prawnym w NATO Joint Force Training Centre w Bydgoszczy omówił działania podjęte przez polski resort obrony po ubiegłorocznym szczycie NATO oraz współpracę publiczno-prywatną w obszarze cyberbezpieczeństwa w sytuacji zagrożenia kraju.

 

Widać, że MON realizuje zadania, które były wyznaczone podczas szczytu NATO w Warszawie – powiedział Zdzisław Wiater. Nie ma bowiem bezpiecznego państwa bez nowoczesnej armii, ale także bez bezpiecznych sektorów, czy dobrze zabezpieczonych i stabilnych dużych systemów IT, wykorzystywanych przez administrację państwową – dodał.

 

Podczas spotkania poruszano także kwestie wyzwań dla cyberbezpieczeństwa polskiego przemysłu, ochrony danych w erze społeczeństwa cyfrowego oraz polskich innowacji z zakresie cyberzabezpieczeń.

 

Misją CYBERSEC PL jest budowanie narodowych zdolności służących wzmacnianiu systemu cyberbezpieczeństwa Polski. Celem wydarzenia jest tworzenie rozwiązań, które wspierają prowadzenie skutecznych i suwerennych działań w cyberprzestrzeni oraz rozwój polskiej gospodarki. Konferencja organizowana jest przy współudziale Instytutu Kościuszki.

Zobacz także