Asseco News
Asseco News to portal informacyjny Asseco Poland. Nasze treści kierujemy do wszystkich osób zainteresowanych tematyką IT, biznesowym aspektem nowych technologii, a także działalnością Asseco.

Asseco na rzecz współpracy uczelni i biznesu

Asseco Data Systems było partnerem merytorycznym drugiej edycji Polskiego Forum Akademicko-Gospodarczego. W odbywającej się pod hasłem „Uczelnie i Przedsiębiorstwa na rzecz stabilnego rozwoju kraju” konferencji wzięli udział Katarzyna Skowrońska i Grzegorz Pytkowski z Pionu Rozwiązań dla Biznesu i Edukacji.

Celem Polskiego Forum Akademicko-Gospodarczego jest zbliżanie obu środowisk i stworzenie platformy do ich codziennej współpracy. Może się ona odbywać na wielu polach, m.in. w zakresie cyfryzacji uczelni czy badań i rozwoju.

Od kilkunastu lat współpracujemy z uczelniami, dostarczając im, m.in. platformy edukacyjne oraz oprogramowanie wspierające zarządzanie uczelnią. Ponadto angażujemy się w przygotowywanie studentów do wejścia na rynek pracy poprzez organizowanie praktyk oraz zajęcia, które prowadzą na uczelniach nasi eksperci. Podejmujemy również wspólne działania w zakresie badań i rozwoju, mając świadomość, że mogą one stanowić wsparcie dla naszych prac nad innowacyjnymi rozwiązaniami – powiedział Grzegorz Pytkowski, Pełnomocnik Zarządu Asseco Data Systems, który był jednym z prelegentów spotkania.

W konferencji, która odbyła się 6 lutego 2020 r. na Politechnice Warszawskiej, wzięło udział ponad 150 ekspertów, reprezentujących środowiska uczelni, instytutów badawczych, przedsiębiorstw i administracji. Forum objęli patronatem: Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Minister Rozwoju i Minister Funduszy i Polityki Regionalnej.

Asseco mając świadomość dużych potrzeb związanych z cyfryzacją oraz możliwościami finansowymi (także tymi dotyczącymi środków UE), stworzyło kompleksową ofertę dla uczelni wyższych. W ramach programu „Uczelnia 3.0” dostarcza uczelniom platformy edukacyjne, oprogramowanie Akademickich Biur Karier, systemy ERP, szkolenia i sprzęt do kilkudziesięciu uczelni w Polsce i na świecie.

O programie Uczelnia 3.0:  dlauczelni.assecods.pl

Zobacz także