Asseco News
Asseco News to portal informacyjny Asseco Poland. Nasze treści kierujemy do wszystkich osób zainteresowanych tematyką IT, biznesowym aspektem nowych technologii, a także działalnością Asseco.

Asseco na Polsko – Kenijskim Szczycie Zdrowia

W dniu 20 marca br. odbył się I Polsko – Kenijski Szczyt Zdrowia w Nairobi, na którym Asseco reprezentował Rafał Czubik z Pionu Opieki Zdrowotnej. Celem konferencji było umożliwienie wymiany wiedzy na temat kompleksowej informatyzacji poszczególnych obszarów sektora opieki zdrowotnej w Kenii. Wydarzenie odbyło się pod patronatem kenijskiego departamentu e-zdrowia w tamtejszym Ministerstwie Zdrowia.

Podczas konferencji, niezależnie od wątków informatycznych, dyskutowano również o koniecznych regulacjach prawnych stanowiących podstawę wdrażanych systemów dla zdrowia. Współpraca pomiędzy Polską a Kenią w tym obszarze również może okazać się bardzo owocna z uwagi na toczące się w obu krajach prace nad strategią e-Zdrowia, wdrożeniem platform regionalnych oraz wprowadzeniem rozwiązań telemedycznych. Z kolei podobieństwo założeń systemowych obu krajów szczególnie predysponuje produkty Asseco, jako odpowiadające wprost na potrzeby rodzących się w Kenii koncepcji.

Na konferencji swoją prezentację pt. „Information Systems for Health” wygłosił Rafał Czubik Dyrektor z Pionu Opieki Zdrowotnej w Asseco Poland. Przedstawił kluczowe korzyści z wdrożenia systemów, takich jak AMMS czy mMedica, platform centralnych i regionalnych, a także rozwiązań dla publicznych płatników świadczeń zdrowotnych. W tym kontekście szczególnie podkreślił unikalne w skali globalnej doświadczenie Asseco w zakresie aktywnego wpierania swoimi produktami szybkich transformacji całych segmentów obszarów funkcjonowania państw, w których to procesach firma uczestniczy od przeszło 25 lat.

Kompleksowe zreformowanie systemu opieki zdrowotnej w oparciu o wdrożenie zaawansowanych mechanizmów e-Zdrowia jest jednym z czterech priorytetów dla obecnego rządu w Kenii. Rozwiązania z zakresu informatyzacji świadczeniodawców, wprowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej oraz innych dedykowanych systemów informatycznych zapewniających dostęp do e-usług i zaawansowaną integrację platform medycznych są kluczowe zarówno z punktu widzenia kenijskiej administracji publicznej, ale również tamtejszego sektora prywatnego. Widzimy ogromny potencjał wykorzystania oferowanych przez Asseco technologii i konkretnych produktów. Doświadczenie, które mamy w implementacji systemów na rodzimym rynku pozwala nam oferować dojrzałe produkty i związane z nimi usługi także zagranicą – powiedział Rafał Czubik. Była to dla nas doskonała okazja do rozpoczęcia rozmów z przedstawicielami strony publicznej oraz sektora prywatnego – dodał.

W konferencji, której jednym z głównych sponsorów było Asseco Poland wzięli udział przedstawiciele strony publicznej z Kenii i Polski, przedsiębiorcy z branży ochrony zdrowia, kierownicy placówek medycznych, specjaliści IT oraz personel medyczny. Organizatorem wydarzenia było biuro handlowe Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu (PAIH) w Nairobi, Polska Federacja Szpitali oraz eMedica ltd.

Zobacz także