Asseco News
Asseco News to portal informacyjny Asseco Poland. Nasze treści kierujemy do wszystkich osób zainteresowanych tematyką IT, biznesowym aspektem nowych technologii, a także działalnością Asseco.

Asseco na Forum Usług Zaufania w Berlinie

Ekspert Asseco Data Systems był jednym z prelegentów Trust Services Forum, które odbyło się 25 września 2019 r. w Berlinie. Wydarzenie zostało zorganizowane przez europejską organizację ENISA i było poświęcone wymianie wiedzy na temat usług zaufania, a także podsumowaniu 3-letniego obowiązywania europejskiego rozporządzenia eIDAS.

ENISA – Agencja Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji jest ośrodkiem specjalistycznej wiedzy w zakresie bezpieczeństwa cybernetycznego w Europie. Organizacja pomaga Unii Europejskiej i należącym do niej krajom pracować na rzecz zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa informacji. Forum Usług Zaufania zostało zorganizowane już po raz piąty, przy współpracy z Komisją Europejską. Wśród poruszanych tematów skupiono się na tematach związanych z usługami zaufania świadczonymi na terenie Europy. Dokonano też rewizji tego rynku pod kątem 3 lat obowiązywania na terenie UE rozporządzenia eIDAS, które ujednoliciło rynek usług zaufania we wszystkich krakach członkowskich.

Marcin, Dyrektor Działu R&D w Pionie Usług Bezpieczeństwa i Zaufania Asseco Data Systems wziął udział w panelu podsumowującym stan wdrożenia poszczególnych zapisów rozporządzenia eIDAS. Zaprezentował również współtworzony w 2019 r. przez Asseco raport „BIZNES BEZ PAPIERU — Komercjalizacja eID i usług zaufania w Polsce i Europie”. Dokument przedstawia mapę polskich i europejskich dostawców usług elektronicznej identyfikacji oraz usług zaufania, przewiduje również europejskie perspektywy tego rynku i ich wpływ na Polskę.

 

„Utrzymanie pozycji lidera rynku usług zaufania w Polsce i zdobywanie rynku europejskiego wymaga realizacji zaawansowanych technologicznie planów rozwojowych. Myślimy przede wszystkim o rozwoju ukierunkowanym na segment dużych przedsiębiorstw. Oczekują one przede wszystkim wysokiej dostępności i stabilności usług, w połączeniu z niespotykaną na rynku detalicznym i MŚP wydajnością i skalowalnością. Realizacja tego wyzwania jest możliwa dzięki połączeniu naszej eksperckiej wiedzy analitycznej z wykorzystaniem nowych technologii. To dzięki niemu już dziś jesteśmy w stanie realizować ponad 3 miliony dziennych transakcji podpisu mobilnego SimplySign” .

Marcin Szulga, Dyrektor Działu R&D, Asseco Data Systems.

Zobacz także