Asseco News
Asseco News to portal informacyjny Asseco Poland. Nasze treści kierujemy do wszystkich osób zainteresowanych tematyką IT, biznesowym aspektem nowych technologii, a także działalnością Asseco.

Asseco na Compliance Day 2018

W dniach 6-7 lutego br. pracownicy Asseco z Działu Zgodności i Zarządzania Ryzykiem oraz Biura Jakości wzięli udział w konferencji Compliance Day 2018. Podczas wydarzenia rozmawiano m.in. o unijnym Rozporządzeniu o Ochronie Danych Osobowych – RODO i jego wpływie na spółki IT, a także o nowych wymogach dotyczących przeciwdziałania korupcji w firmach, które wprowadza projektowana Ustawa o Jawności Życia Publicznego.

W trakcie panelu dyskusyjnego pt. „Integralność i ochrona IT oraz wyzwania RODO” swoje wystąpienie miała Jolanta Adamska, Dyrektor Działu Zgodności i Zarządzania Ryzykiem. Poruszyła w nim temat wpływu RODO na usługi IT, ich rozwój oraz związane z nimi zagrożenia oraz szanse.

Jako Asseco, na wyzwania stawiane przed spółkami IT w zakresie RODO patrzymy z trzech perspektyw: administratora danych, podmiotu przetwarzającego oraz wytwórcy oprogramowania i dostawcy usług IT. Aplikacje, systemy oraz posiadane usługi utrzymywane przez Asseco są w pełni przygotowane do nadchodzących zmian prawnych pod względem bezpieczeństwa przetwarzanych w nich danych. Zapewniona jest także ciągłość ich działania, co gwarantuje stały dostęp do świadczonych przez nie usług – powiedziała Jolanta Adamska, Dyrektor Działu Zgodności i Zarządzania Ryzykiem, Asseco.

To była już 3 edycja konferencji Compliance Day 2018, której głównym celem jest stworzenie miejsca do wymiany doświadczeń i opinii z zakresu compliance przez przedstawicieli biznesu, świata nauki oraz instytucji publicznych oraz pozarządowych. Wydarzenie jest organizowana przy współpracy Viadrina Compliance Center przy Uniwersytecie Viadrina z siedzibą w Niemczech.

 

 

Zobacz także