Asseco News
Asseco News to portal informacyjny Asseco Poland. Nasze treści kierujemy do wszystkich osób zainteresowanych tematyką IT, biznesowym aspektem nowych technologii, a także działalnością Asseco.

Asseco na BZ WBK Innovation Day

Przedstawiciele Asseco Data Systems wzięli udział w konferencji BZ WBK Innovation Day, która odbyła się 21 lutego w Warszawie. Spotkanie zostało zorganizowane we współpracy z funduszem Santander InnoVenture. Zaprezentowano na nim innowacyjne rozwiązania technologiczne dla rynku finansowego, takie jak mobilny podpis elektroniczny – SimplySign stworzony przez Asseco Data Systems.

Prezentowane rozwiązania zostały wytypowane przez Biuro Innowacji Cyfrowej BZ WBK. Eksperci banku oceniali pomysły, m.in. pod kątem innowacyjności, potencjału do wdrożenia oraz stopnia dopasowania proponowanych rozwiązań do potrzeb klientów.

Jesteśmy naturalnie zainteresowani możliwością współpracy z podmiotami, które mogą dostarczyć realną wartość dla klientów oraz naszej organizacji. Jesteśmy przekonani, że wspierając swym doświadczeniem najbardziej obiecujące projekty, promujemy nie tylko polskie innowacje, ale także tworzymy wartość dodaną dla naszych klientów, realizując hasło „Bank Jaki Chcesz” ‒ powiedział Dariusz Paczewski, Dyrektor Biura Innowacji Cyfrowej Banku Zachodniego WBK.

Warto przypomnieć, że BZ WBK już w sierpniu 2017 r. poinformował, że jako pierwszy bank w Polsce zamierza wprowadzić kwalifikowany podpis elektroniczny oraz pozostałe usługi zaufania w chmurze. Wdrożenie Platformy Usług Zaufania Online pozwoli w łatwy sposób podpisywać cyfrowo dokumenty umożliwiające dokonywanie czynności bankowych. Tym samym, klienci banku będą mogli korzystać z innowacyjnych rozwiązań technologicznych bez konieczności odwiedzania placówki Banku. Narzędzie będzie umożliwiało stosowanie kwalifikowanych podpisów elektronicznych, kwalifikowanych pieczęci bankowych oraz pozostałych usług zaufania w chmurze. W przeciwieństwie do znanego już e-podpisu na karcie, podpis chmurowy nie wymaga żadnych dodatkowych narzędzi. E-dokumenty można podpisywać korzystając z dowolnego urządzenia połączonego z Internetem, bez konieczności używania fizycznego urządzenia w postaci tokena, karty czy czytnika.

Andrzej Dopierała, Prezes Zarządu Asseco Data Systems stwierdził wówczas:

Bank Zachodni WBK to jedna z czołowych instytucji finansowych na polskim rynku. Jesteśmy dumni, że właśnie ten bank nam zaufał i mamy nadzieję, że otworzy to pole dla współpracy także w innych obszarach, w których specjalizuje się Asseco Data Systems. Platforma Usług Zaufania to pierwsze w Polsce tego typu rozwiązanie chmurowe.

InnoVentures to fundusz CVC (corporate venture capital) o wartości 200 mln USD. Ma za zadanie znaleźć, zakwalifikować i strategicznie zainwestować w tzw. FinTechy, które mogą tworzyć strategiczne więzy z Santander i pomóc funduszowi w rozwoju innowacji, w celu osiągnięcia zarówno doskonałości operacyjnej, jak i oferowania lepszych usług dla klientów. Fundusz, zrealizował 20 inwestycji w ciągu czterech lat od założenia, inwestując w firmy z całego świata, które wprowadzają innowacje w takich dziedzinach, jak: sztuczna inteligencja, płatności, kredyty, banking-as-a-service, dostęp do usług finansowych.

Zobacz także