Asseco News
Asseco News to portal informacyjny Asseco Poland. Nasze treści kierujemy do wszystkich osób zainteresowanych tematyką IT, biznesowym aspektem nowych technologii, a także działalnością Asseco.

Asseco dostarczy LTE mieszkańcom Wołomina

Asseco Poland, jako lider konsorcjum zbuduje radiową sieć szerokopasmową w technologii LTE dla gminy Wołomin. Kontrakt o wartości 2,3 mln zł brutto obejmuje również dostawę 200 komputerów dla rodzin zagrożonym wykluczeniem cyfrowym.  Zakończenie inwestycji planowane jest w grudniu 2014 r.

Kontrakt jest częścią projektu „Internet szansą rozwoju gminy Wołomin” realizowanego w ramach „Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013”.

– Podejmując ten projekt myślimy głównie o wyrównywaniu szans rodzin najuboższych. Cieszymy się, że internet i komputery trafią przede wszystkim tam, gdzie podstawowe wydatki na odzież, żywność czy podręczniki mają oczywisty priorytet, ale rodzice mają też świadomość, jak ważny dla przyszłości ich dzieci jest udział w społeczeństwie cyfrowym. Inwestując w ich rozwój, w ich przyszłość, pomagamy całej społeczności lokalnej. Moim zdaniem to najlepsze przeznaczenie środków unijnych, jakie można sobie wyobrazić – powiedział Ryszard Madziar, Burmistrz Wołomina.

Głównym celem projektu jest zapewnienie nieodpłatnego dostępu do internetu dla mieszkańców Gminy Wołomin, zagrożonych wykluczeniem cyfrowym z powodu m. in. trudnej sytuacji materialnej ich gospodarstw domowych czy też stopnia niepełnosprawności. Dla 200 rodzin przewidziano m. in. nieodpłatne użyczenie komputerów oraz szkolenia komputerowe. W wyniku realizacji projektu zwiększą się szanse jego uczestników na pełniejsze uczestnictwo w życiu społecznym i gospodarczym, poprawę statusu materialnego, dostęp do informacji i usług oferowanych drogą elektroniczną. Ponadto szerokopasmowy internet w technologii LTE pozwoli na dalszą informatyzację gminy i rozwój e-usług dla 50 tys. mieszkańców Gminy Wołomin.

– Firmy technologiczne najczęściej realizują projekty, w których informatyka jest niewidoczna, przykryta założeniami biznesowymi. Tym chętniej angażujemy się w inicjatywy, które przynoszą konkretne efekty dla mieszkańców. Asseco współpracuje w zakresie budowy sieci szerokopasmowych z wieloma samorządami. Są wśród nich duże ośrodki miejskie, jak Radom, Elbląg, czy Ostrowiec Świętokrzyski, ale i mniejsze, wiejskie i miejskie gminy, które rozumieją, że nowoczesna infrastruktura to klucz do rozwoju. Życzylibyśmy sobie, aby wysokie kompetencje Asseco w zakresie technologii telekomunikacyjnych służyły tak ważnym społecznie sprawom jak najczęściej – mówi Andrzej Dopierała, Wiceprezes Zarządu Asseco Poland.

Zobacz także