Asseco News
Asseco News to portal informacyjny Asseco Poland. Nasze treści kierujemy do wszystkich osób zainteresowanych tematyką IT, biznesowym aspektem nowych technologii, a także działalnością Asseco.

Asseco buduje inteligentne miasta

Asseco było partnerem IV edycji Smart City Forum, które odbyło się 14-15 września w Warszawie. W konferencji uczestniczyło ponad 655 gości, w tym prezydenci polskich miast, przedstawiciele urzędów marszałkowskich, administracji lokalnej i biznesu. Jej głównym celem jest wymiana doświadczeń i poszukiwanie rozwiązań, które umożliwią budowanie inteligentnych miast w Polsce.

 

W debacie inauguracyjnej poświęconej, m.in. efektywnemu wykorzystaniu technologii w zarządzaniu miastem wziął udział Andrzej Dopierała, Prezes Zarządu, Asseco Data Systems. Z kolei Paweł Sokołowski, Dyrektor Departamentu Cyfrowej Infrastruktury Miejskiej w ADS przedstawił narzędzie Asseco do strategicznego zarządzania infrastrukturą miejską i udostępniania otwartych danych obywatelom. Dodatkowo Jakub Buczyło, Dyrektor Pionu Obsługi Klienta w ADS opowiedział o rozwiązaniach Asseco dedykowanych dla Jednostek Samorządu Terytorialnego.

 

Smart City Forum jest wydarzeniem tworzącym platformę wymiany opinii na temat najnowszych technologii i możliwości jakie stwarzają rozwiązania typu smart. Prezentuje wiele praktycznych zastosowań inteligentnych wdrożeń w miastach. IV edycja skupiła ekspertów Polski i zagranicy.

 

Zobacz także