Asseco News
Asseco News to portal informacyjny Asseco Poland. Nasze treści kierujemy do wszystkich osób zainteresowanych tematyką IT, biznesowym aspektem nowych technologii, a także działalnością Asseco.

Akademia użytkowników AML – czyli jak realizować wymogi ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu

Kim jest beneficjent rzeczywisty i jak go zweryfikować? Jak korzystać z listów sankcyjnych? Jakie są kryteria oceny ryzyka klienta? Jak monitorować klienta i jego stosunki gospodarcze? Odpowiedzi m.in. na te pytania poznali uczestnicy spotkania „Akademia użytkowników AML – aplikacja, procesy i zagadnienia prawne”, zorganizowanego przez ekspertów Asseco. Webinar był dedykowany dla kadry banków spółdzielczych odpowiedzialnej za realizację wymogów ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Dodatkowo dowiedzieli się oni, jak spełniać te wymogi przy pomocy systemu Asseco AML (Anti-Money Laundering).

Zgodnie z zapisami ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu instytucje finansowe mają obowiązek korzystać z Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR), jednak nie może być to dla nich jedyne źródło informacji. Ten wymóg generuje konieczność dodatkowych procedur, które mogą być efektywnie realizowane dzięki automatyzacji. Umożliwia ona automatyczne odpytywanie CRBR o klientów oraz porównywanie tych informacji z własnymi źródłami, a następnie dokumentowanie ustaleń. Ta technologia jest również efektywnym rozwiązaniem, które znajduje zastosowanie w ocenie stosunków gospodarczych danego klienta, czyli sprawdzeniu m.in. jego działalności czy realizowanych transakcji. Umożliwia także bieżące monitorowanie i aktualizację list sankcyjnych.

Automatyzacja w praktyce

Takie możliwości daje Asseco AML (Anti-Money Laundering). Jest to system zapewniający pełną automatyzację procesów. Dzięki temu banki spółdzielcze mogą stosować środki bezpieczeństwa finansowego w zakresie ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu przy jednoczesnym ograniczeniu zaangażowania pracowników, a tym samym mogą się oni skupić na analizie przypadków wytypowanych przez system. Procesy weryfikacyjne Asseco AML zapewniają bowiem sprawną identyfikację i natychmiastowe wstrzymanie podejrzanych transakcji wraz z alertem dla operatora.

Uczestnicy „Akademii użytkowników AML” dowiedzieli się, jakie są najważniejsze zagadnienia prawne związane z realizacją wymogów ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu i jak można je zrealizować przy pomocy systemu Asseco AML.

Praktyczne porady, oparte o prezentacje funkcjonującego systemu Asseco AML, wsparte doświadczeniem i wiedzą ekspertów z Asseco pozwoliły naszym pracownikom poszerzyć zakres wykorzystania tego rozwiązania. Udział przedstawiciela kancelarii prawnej specjalizującej się w tej tematyce, był dla nas dodatkową, ważną wartością – powiedział Szczepan Kozłowski, Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Łańcucie.

Webinar skierowany był zarówno do osób pracujących z systemem Asseco AML, jak również kadry kierowniczej i zarządczej odpowiedzialnej za realizację wymogów AML. To praktyczne połączenie informacji prawnych z prezentacją ich realizacji w systemie, dostarczyło każdej z grup cennej wiedzy, niezbędnej w codziennej pracy.

Biorąc pod uwagę zmieniające się przepisy prawa dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu oraz dynamiczny rozwój rynku informatycznego liczymy na kolejne szkolenia będące następstwem dostosowywania systemu do wymogów prawnych uwzględniając przy tym automatyzację procesów. Mamy nadzieje, że Asseco poszerzy działania szkoleniowe o inne systemy wykorzystywane w codziennej pracy banku – podsumowała Magdalena Szczepanowska-Goławska, Wiceprezes Zarządu Gospodarczego Banku Spółdzielczego w Gorzowie Wielkopolskim.

Eksperci Asseco planują kolejne spotkania, które pozwolą uczestnikom na usystematyzowanie i zaktualizowanie wiedzy z zakresu Anti-Money Laudering.