Asseco News
Asseco News to portal informacyjny Asseco Poland. Nasze treści kierujemy do wszystkich osób zainteresowanych tematyką IT, biznesowym aspektem nowych technologii, a także działalnością Asseco.

5 powodów, dla których warto być Agile

Od kilku lat obserwujemy rosnącą liczbę projektów prowadzonych w zwinnych metodykach, które powoli zastępują klasyczne podejście kaskadowe. Na coraz większą popularność Agile wpływa grupa wyróżniających go cech, z których przedstawiam pięć, moim zdaniem bardzo charakterystycznych i atrakcyjnych.

 
Nie próbujesz przewidzieć przyszłości
Agile nie zakłada, że przed startem prac dokładnie opisze się produkt, który zostanie oddany za kilka lub kilkanaście miesięcy. Wręcz przeciwnie. Powstać musi jedynie wstępna lista priorytetów, która może ewoluować – elementy są dodawane, usuwane lub zamieniane miejscami.  Te na szczycie listy są dość dobrze sprecyzowane. Te, które są najniżej, już nie. Po ukończeniu jednego, przechodzi się do kolejnego. Daje to gwarancję, że klient szybko otrzyma rozwiązanie najbardziej palących problemów.

 
Podnosisz jakość produktu
Projektem podzielonym na mniejsze kawałki łatwiej zarządzać. Charakterystyka zwinnych prac nad rozwiązaniem zakłada regularne cykle tworzenia kolejnych wersji funkcjonalności, ich testowania oraz omawiania w zespole. Dzięki temu ewentualne wady są szybko identyfikowane i usuwane.

 
Jesteś bardziej elastyczny
W przeciwieństwie do klasycznego podejścia kaskadowego, w którym klient odbiera i ocenia gotowy produkt stosunkowo późno, podejście zwinne umożliwia wprowadzanie zmian już na wczesnych etapach produkcji. Poprzez powtarzanie krótkich, kilkutygodniowych cykli prac nad kolejnymi funkcjonalnościami, zyskuje się świetną okazję do tego, by wielokrotnie konfrontować oczekiwania klienta z rzeczywistością – działaniem i funkcjonalnością produktu na wczesnym etapie prac. Ewentualne modyfikacje wprowadza się w kolejnym sprincie.

 
Skupiasz się na użytkownikach i korzyści biznesowej klienta
Metodyka zwinna zakłada, że klient wskazuje kluczowe cechy tworzonego rozwiązania. Ponieważ najlepiej rozumie on swoje potrzeby, w pierwszej kolejności oddawane są te funkcjonalności, które przynoszą najwięcej korzyści z biznesowego punktu widzenia. Ponadto, wykorzystanie wkładu merytorycznego od faktycznych użytkowników rozwiązania, pozwala skonfrontować oczekiwania wobec niego z oryginalną wersją projektu.

 
Wzmacniasz zespół
To korzyść płynąca ze stosowania metodyk zwinnych, o której bardzo łatwo zapomnieć, a przecież jest bardzo ważna! Zaangażowanie całego zespołu w projekt – współpraca między jego członkami oraz potrzeba częstej komunikacji sprawiają, że zacieśniają się więzi. Zachęcanie do zabierania głosu i wspólne wpływanie na decyzje zwiększa natomiast motywację do osiągania wyjątkowych wyników przy jednoczesnym wzmacnianiu pewności siebie i poczucia wartości całego zespołu projektowego.

 

Sebastian Niewolik,  Architekt Systemowy, Asseco Poland

 

Zobacz także