Asseco News
Asseco News to portal informacyjny Asseco Poland. Nasze treści kierujemy do wszystkich osób zainteresowanych tematyką IT, biznesowym aspektem nowych technologii, a także działalnością Asseco.

Agencje i służby mundurowe potrzebują IT

O rozwiązaniach dla dronów, innowacyjnym systemie przewidywania ruchów migracyjnych oraz o podboju kosmosu rozmawiamy ze Zdzisławem Wiatrem, Zastępcą Dyrektora Pionu Administracji Publicznej.

 

Jednym z segmentów działalności Asseco Poland jest świadczenie usług dla agencji i służb mundurowych. Jakie macie plany w tym sektorze na 2017 r.?
Na rynku lokalnym rozwijamy nasze kompetencje w czterech głównych obszarach. Są to cyberbezpieczeństwo, systemy bezzałogowe, analiza obrazowa oraz systemy satelitarne. W 2016 roku byliśmy zaangażowani we współpracę z Ministerstwem Cyfryzacji przy Strategii Cyberbezpieczeństwa Polski. Jesteśmy jedyną polską firmą, która posiada zespół ekspertów od 15 lat pracujących w sektorze bezpieczeństwa, tworzących software nie tylko na potrzeby polskich agencji, ale i NATO oraz agencji europejskich, takich jak ESA czy FRONTEX. W ostatniej z wymienionych, jesteśmy zresztą głównym dostawcą usług i rozwiązań, a naszą współpracę planujemy jeszcze bardziej rozwinąć w roku 2017.

 

Od dwóch lat świadczycie też usługi na rzecz Europejskiej Agencji Kosmicznej, czy ta współpraca będzie kontynuowana?
Tak, będziemy się koncentrowali na obszarach związanych z tzw. ground segment. Są to wszystkie elementy służące przygotowaniu misji kosmicznej, testowaniu sprzętu, oprogramowania, prowadzenia symulacji, zarządzania satelitą na orbicie oraz pobieraniem i przetwarzaniem danych. To dla nas bardzo ważny obszar, ponieważ zdobytą wiedzę moglibyśmy potencjalnie wykorzystać w Polsce, np. przy ewentualnej realizacji planu wystrzelenia w przestrzeń kosmiczną polskiego satelity optoelektronicznej obserwacji ziemi.

 

Wracając do problemów „ziemskich” – nowoczesne technologie mogą podobno pomóc w rozwiązaniu problemu napływającej fali emigrantów.  
W 2017 r. weźmiemy udział w przetargu na innowacyjny system przewidywania ruchów migracyjnych do Europy. Wykorzystując technologie satelitarne oraz duże zbiory danych (Big Data) opracowujemy metodę przewidywania ruchów dużych skupisk ludności. Naszym celem jest przy tym rozwijanie kompetencji w obszarze wykorzystywania danych satelitarnych na potrzeby agencji krajowych i zagranicznych.

 

Kilka miesięcy temu Asseco informowało też o pracach w segmencie platform bezzałogowych, czyli tzw. dronów – jakie działania tu podejmujecie?
Projekt badawczy dla Europejskiej Agencji Obrony mający na celu przetestowanie procedur startu i lądowania oraz obsługi sytuacji awaryjnych na platformach bezzałogowych wejdzie w zasadniczą fazę realizacji.

 

Jaki jest cel tego projektu?
Przygotowanie takich platform do dopuszczenia w cywilnym ruchu lotniczym. Szersze wykorzystanie bezzałogowych maszyn latających to jeden z trendów na najbliższe latach, na których Asseco Poland będzie się skupiało. Dążymy do tego, by nasze rozwiązania współpracowały z jak największą liczbą platform, ale jednocześnie będziemy również rozwijali kompetencje w obszarze antydronowym.

 

O jakie rozwiązania tu chodzi?
Przede wszystkim o systemy i rozwiązania do ochrony infrastruktury krytycznej przed zagrożeniem ze strony bezzałogowych maszyn latających.

 

A jakie działania podejmujecie dla NATO?
W 2016 r. Asseco Poland przeglądało i poprawiało kod używany w systemach sojuszu. Na tym polu również jesteśmy jedyną firmą z Polski, która wykonuje tego typu prace. W nadchodzącym roku  planujemy uczestniczyć w postępowaniach przetargowych na realizację systemów IT, wytwarzanych przez agencję NCIA na potrzeby całego NATO.

Zobacz także