Asseco News
Asseco News to portal informacyjny Asseco Poland. Nasze treści kierujemy do wszystkich osób zainteresowanych tematyką IT, biznesowym aspektem nowych technologii, a także działalnością Asseco.

Zmierz ryzyko stopy procentowej! Dołącz do webinaru Asseco!

Jakie są źródła ryzyka stopy procentowej? Jak dokonać jego pomiaru w kontekście obowiązujących regulacji i wymogów Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego? Na m.in. te pytania będą odpowiadać eksperci Asseco podczas cyklu e-konferencji skierowanych do klientów z sektora bankowości spółdzielczej. Spotkania odbędą się w dniach 23 oraz 24 lipca 2020 r. Serdecznie zapraszamy.

Agenda

23 lipca 2020 (czwartek) godz. 10:00 – 12:00

 1. Pomiar ryzyka stopy procentowej. Podstawy metodologiczne

Zakres tematyczny:

 1. Istota ryzyka stopy procentowej (RSP):
 • geneza,
 • źródła ryzyka,
 • rodzaje RSP.
 1. Metoda luki stopy procentowej.
 2. Metoda zmiany wyniku odsetkowego:
 • założenia,
 • istota pomiaru (algorytm),
 • prezentacja wyników,
 1. Metoda zmiany wartości ekonomicznej.
 • założenia,
 • istota pomiaru (algorytm),
 • prezentacja wyników,
 1. Pomiar RSP w świetle obowiązujących regulacji.
 2. Testy warunków skrajnych.

 

24 lipca 2020 (piątek) godz. 10:00 – 12:00

 1. Pomiar ryzyka stopy procentowej. Implementacja w def3000/cIRM.

Zakres tematyczny:

 1. Zasady pomiaru ryzyka stopy procentowej w świetle wytycznych EBA.
 2. Identyfikacja pozycji objętych analizą ryzyka stopy procentowej i przedziałów przeszacowania.
 3. Parametryzacja dla potrzeb pomiaru ryzyka stopy procentowej (defBank-Pro, def3000/cIRM).
 4. Modelowanie pomiaru ryzyka i wykorzystywane raporty.
 5. Wyniki pomiaru ryzyka:
 • Szokowe zmiany wartości ekonomicznej (9, 20 przedziałów przeszacowania),
 • Zmiana wyniku odsetkowego.

Serdecznie zapraszamy do udziału!

Link do rejestracji: 23.07.2020. Podstawy metodologiczne

Link do rejestracji: 24.07.2020. Implementacja w def3000/cIRM

Kontakt do organizatora szkoleń: [email protected]

Zobacz także