Asseco News
Asseco News to portal informacyjny Asseco Poland. Nasze treści kierujemy do wszystkich osób zainteresowanych tematyką IT, biznesowym aspektem nowych technologii, a także działalnością Asseco.

Zbycie udziałów w spółce Insseco na rzecz Sapiens International Corporation

Sapiens International Corporation (Sapiens) podpisał umowę nabycia od Asseco Poland S.A. 100 proc. udziałów w spółce Insseco Sp. z o.o. (Insseco), która specjalizuje się w produkcji oprogramowania i usługach dla sektora ubezpieczeń komercyjnych. Celem utworzenia Insseco przez Asseco Poland było pogłębienie integracji w ramach sektora ubezpieczeń komercyjnych Grupy Asseco. Sprzedaż Insseco do Grupy Sapiens oznacza, że staje się ona, w ramach Grupy Asseco, centrum kompetencyjnym w zakresie produkcji oprogramowania i wdrożeń rozwiązań dla sektora ubezpieczeń komercyjnych. Jako członek Grupy Sapiens, Insseco będzie kontynuowało budowę pozycji na polskim rynku i włączy się do realizowanych przez Sapiens projektów międzynarodowych.
Przejęcie Insseco przez spółkę Sapiens jest konsekwencją realizacji strategii rozwoju Grupy Asseco, polegającej na budowie silnej pozycji w poszczególnych sektorach gospodarki, m.in. ubezpieczeniowym, bankowym, energetycznym i medycznym. Sapiens jest jednym z największych dostawców rozwiązań dla sektora ubezpieczeniowego na świecie, należy do Grupy Asseco i jest notowany na NASDAQ. Transakcja ta umożliwia Grupie Asseco rozwój centrum produktowego oraz kompetencyjnego, w zakresie ubezpieczeń komercyjnych, w ramach spółki Sapiens. Dla Sapiensa, należącego do Grupy Asseco, umowa ta umożliwia rozszerzenie terytorium działania o kolejny rynek i rozwój w sektorze ubezpieczeniowym w Europie. Wejście na rynek polski, a pośrednio Europy Środkowej, daje Sapiensowi dostęp do dodatkowej, wysokokwalifikowanej kadry specjalistów IT oraz niższe koszty produkcji i rozwoju oprogramowania.
Kapitały Insseco wynoszą obecnie 4,6 mln zł. Całkowite wynagrodzenie za przejęcie kontroli i nabycie 100 proc. udziałów w Insseco, przeniesienie praw majątkowych oraz wybranych projektów wyniesie 34,3 mln zł. Asseco Poland będzie przysługiwać dodatkowe wynagrodzenie, uzależnione od osiągnięcia przez Insseco, w perspektywie 5 lat, przychodów wyższych niż określonych w dniu transakcji. Przeniesienie własności udziałów, a tym samym ostateczne sfinalizowanie transakcji zbycia planowane jest na początek sierpnia bieżącego roku.
Firma Insseco zatrudnia obecnie 140 specjalistów, a jej działalność skoncentrowana jest na świadczeniu usług  i tworzeniu oprogramowania dla sektora ubezpieczeń komercyjnych. W tym obszarze wspiera klientów Asseco Poland w Polsce i za granicą. Od początku jej działalności bardzo istotna była jej bliska współpraca ze spółką Sapiens. Specjaliści Insseco, oprócz realizacji projektów w Polsce, angażowani są do projektów, realizowanych przez spółkę Sapiens w Europie.