Asseco News
Asseco News to portal informacyjny Asseco Poland. Nasze treści kierujemy do wszystkich osób zainteresowanych tematyką IT, biznesowym aspektem nowych technologii, a także działalnością Asseco.

Wyścig technologiczny warunkiem zrównoważonego rozwoju rynku kapitałowego

Cyfryzacja usług maklerskich ma ogromny wpływ na rozwój rynku kapitałowego. Dzięki cyfrowym rozwiązaniom stały się one ogólnodostępne, a wiele często skomplikowanych i czasochłonnych działań klient może obecnie wykonać z poziomu smartphone’a. Z kolei instytucje finansowe, korzystając z coraz bardziej zaawansowanych technologicznie rozwiązań, mogą nie tylko poprawić swoją efektywność obsługi klientów, ale w końcu w pełni wykorzystać ogromne zasoby zgromadzonych o nich danych.

Znaczenie automatyzacji

Informatyka powstała po to żeby, m.in. wyręczyć człowieka w realizacji jego zarówno złożonych obliczeniowo jak i powtarzalnych zadań. Proces automatyzacji, który za to odpowiada stał się nieodłącznym elementem rozwiązań wykorzystywanych przez instytucje finansowe. Dzisiaj trudno sobie wyobrazić, żeby np. w przypadku systemów dedykowanych domom maklerskim pracownik podejmował jakieś działania w procesie pomiędzy złożeniem zlecenia przez inwestora a zawarciem transakcji. Są jednak inne obszary związane przede wszystkim z kwestiami regulacyjnymi i raportowymi, gdzie automatyzacja może znaleźć zastosowanie.

Weźmy pod uwagę procesy back office, które co prawda z poziomu inwestora giełdowego nie są widoczne, nie mniej w sposób istotny mogą angażować zasoby instytucji rynku kapitałowego. Słowo „mogą” nie jest tu przypadkowe. Wysoka automatyzacja interfejsów komunikacyjnych i samych procesów rozliczeń może bowiem skutkować oszczędnościami pracy na poziomie nawet dziesiątek godzin. Z informacji jakie uzyskujemy od naszych klientów wynika, że koszt obsługi tych procesów w systemach PROMAK jest do 30% niższy niż w analogicznych rozwiązaniach innych dostawców.

Instytucje finansowe są w tej dobrej sytuacji, że posiadane przez nich dane są uporządkowane, dzięki czemu można je efektywnie analizować. I to jest ten obszar, gdzie mogą dzisiaj budować przewagę, to znaczy zautomatyzować ten żmudny proces przygotowania raportów cyklicznych czy MiFID-owych, bowiem o ile ta technologia jest rozwinięta, jeżeli chodzi o klientów instytucji finansowych, to w procesach wewnętrznych jest jeszcze sporo do zrobienia.

Dodatkowo dostawcy rozwiązań IT, tacy jak Asseco, w pewien sposób prowokują coraz szersze wykorzystanie automatyzacji. Nowe wersje oprogramowania, które są niezbędnym elementem rozwoju instytucji, wymagają bowiem testów. W ciągu ostatnich trzech lat zaobserwowaliśmy bardzo dobre efekty zastosowania automatyzacji testów. Podobną opinię dostaliśmy od naszych klientów i chodzi tu właśnie nie tylko o jakość oprogramowania, które dostarczamy, ale krótki czas niezbędny do przetestowania nowej wersji.

Kolejnymi obszarami, gdzie automatyzacja staje się niezbędna, są procesy klasyfikacji i segmentacji inwestorów, z którymi związane są odpowiednie regulacje. Mamy również proces on boardingu, który dzięki tej technologii, wspartej robodoradztwem, może trwać zaledwie kilka minut i to łącznie z zaproponowaniem inwestycji.

Chmura – być czy korzystać?

Szacuje się, że w ostatnim kwartale 2021 r. nakłady firm na środowiska chmurowe osiągnęły 20 miliardów dolarów. Jednak kolejne badanie, w którym zapytano, czy firmy planują wejście bądź wyjście z chmury, pokazało że 40 proc. z nich rozważa powrót z modelu chmurowego do on premise. Takie wyniki zmuszają do refleksji, czy bycie w chmurze ma sens? Zanim zaczniemy podążać za trendem migrowania środowisk IT do chmury, po pierwsze powinniśmy zastanowić się, czy nasze systemy są zaprojektowane w taki sposób, żeby tą chmurę wykorzystać. Inaczej nie osiągniemy założonego efektu ekonomicznego, ani nie uzyskamy odpowiedniej skalowalności naszych rozwiązań.

Alternatywą do migrowania własnych środowisk IT do chmury jest skorzystanie z rozwiązań chmurowych, oferowanych przez zewnętrznych dostawców. Systemy te wykorzystują możliwości konteneryzacji i orkiestracji oraz są automatycznie skalowalne.

Jakie korzyści niosą ze sobą rozwiązania chmurowe? Przede wszystkim pełną skalowalność. Na przykład w procesie składania zleceń na otwarciu potrzebujemy 1000 równoległych przetwarzań, a potem już „tylko” 100. Chmura umożliwia szybką reakcję na zwiększone lub zmniejszone zapotrzebowanie biznesowe bez ingerencji w architekturę systemów IT. Ponadto, biorąc pod uwagę sytuację geopolityczną w naszym regionie, cyberbezpieczeństwo jest teraz kluczową kwestią. Po agresji Rosji na Ukrainę wzrasta ryzyko cyberataków na serwerownie w Polsce, a przeniesienie danych do chmury umożliwia zlokalizowanie ich w różnych repozytoriach na całym świecie.

Artur Trunowicz – Dyrektor Pionu Rynku Kapitałowego, Asseco Poland S.A.

Więcej informacji o rozwiązaniach dla rynku kapitałowego na: https://promak.asseco.com/

Zobacz także