Asseco News
Asseco News to portal informacyjny Asseco Poland. Nasze treści kierujemy do wszystkich osób zainteresowanych tematyką IT, biznesowym aspektem nowych technologii, a także działalnością Asseco.

Wyniki Grupy Asseco za pierwsze półrocze 2018 roku – rekordowe przychody oraz wzrost zysków w kluczowych obszarach działalności

Grupa Asseco w I półroczu 2018 roku osiągnęła bardzo dobre wyniki finansowe. Przychody ze sprzedaży wyniosły ponad 4,4 mld zł i były o 7% wyższe w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku. Zysk operacyjny wyniósł ponad 371 mln zł i był wyższy o 20%, a zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej po wzroście o 39% osiągnął poziom 157,3 mln zł.

Dla oceny realnej sytuacji finansowej i biznesowej Grupy Asseco istotną informację stanowią dane skorygowane o koszt dodatkowej amortyzacji wartości niematerialnych (PPA i SBP), rozpoznanych w związku z odzyskaniem kontroli nad Grupą Formula Systems. Po wyłączeniu tego efektu, mającego charakter księgowy, zyski Grupy wzrosły w tempie dwucyfrowym: zysk operacyjny non-IFRS  był wyższy o 34% i osiągnął poziom 500 mln zł, natomiast zysk netto non-IFRS* po wzroście o 43% wyniósł 181 mln zł.

W pierwszym półroczu osiągnęliśmy bardzo dobre wyniki – sprzedaż Grupy Asseco była wyższa we wszystkich sektorach i segmentach biznesowych. Po oczyszczeniu z negatywnego wpływu dodatkowej amortyzacji wartości niematerialnych rozpoznanych w związku z odzyskaniem kontroli nad Formula Systems zysk operacyjny Grupy był o 34% wyższy niż w porównywalnym okresie zeszłego roku. Na tak dobre wyniki wpłynęła m.in. bardzo dobra sytuacja w sektorze bankowym, w którym realizowaliśmy nowe zamówienia związane ze wsparciem w dostosowaniu do istotnych zmian w prawie, a dodatkowo spółki z Grupy prowadziły coraz większą liczbę międzynarodowych wdrożeń. Wzrost przychodów odnotowaliśmy we wszystkich segmentach działalności. Szczególnie cieszy nas Asseco International, które osiągnęło dwucyfrową dynamikę sprzedaży, a spółki wchodzące w skład tego holdingu mają przed sobą obiecujące perspektywy rozwoju – powiedział Rafał Kozłowski, Wiceprezes Zarządu Asseco Poland.

Przychody Grupy Asseco są zdywersyfikowane sektorowo i rozkładają się odpowiednio na przedsiębiorstwa – 40%, bankowość i finanse – 39% oraz administrację publiczną – 21%. Grupa jest także zdywersyfikowana geograficznie i prezentuje swoje wyniki w rozbiciu na trzy segmenty: Asseco Poland (rynek polski), Grupa Formula Systems (rynek izraelski) oraz Asseco International (pozostałe rynki międzynarodowe).

W segmencie Asseco Poland przychody wzrosły o 7% do poziomu 668 mln zł. Znacznej poprawie uległ zysk operacyjny, który wyniósł 120,5 mln zł i był wyższy o 69% w ujęciu rok do roku. Największy wpływ na te wyniki miało Asseco Poland, które szczególnie dobrze radziło sobie w sektorze bankowości i finansów. Ożywienie zanotowano również w sektorze publicznym.

Dobry kwartał mają za sobą spółki izraelskie. Przychody Formula Systems były o 3,0% wyższe niż w analogicznym okresie zeszłego roku i wyniosły 2,6 mld zł. Sapiens zwiększył sprzedaż oraz rentowność. W I półroczu 2018 spółki z Grupy Formula Systems nabyły nowe spółki w USA: Adaptik, Alius, Corp i PVBS. Adaptik oferuje oprogramowanie dla branży ubezpieczeniowej, specjalizując się w rozwiązaniach dotyczących ubezpieczeń majątkowych. Alius Corp świadczy usługi IT z dziedziny zgodności i bezpieczeństwa regulacyjnego dla podmiotów finansowych na rynku amerykańskim. PVBS LLC zajmuje się między innymi wdrożeniami i integracją systemów typu ERP dla podmiotów rządowych lub świadczących usługi na rzecz państwa, działających na rynku amerykańskim.

W minionych 6 miesiącach Asseco International, które odpowiada za pozostałe rynki międzynarodowe zwiększyło swoje przychody o 16% do poziomu 1,2 mld zł. Wzrost organiczny wsparty został przeprowadzonymi w zeszłym roku akwizycjami: słowackiego CEIT i polskiej spółki Macrologic. Ponadto, w drugim kwartale Asseco International nabyło 66% udziałów w spółce DWC Slovakia, która jest dostawcą oprogramowania do zarzadzania dokumentami. Grupa Asseco wykorzystuje istotny wzrost zapotrzebowania na rozwiązania klasy ERP w swoim regionie, a także rozwija ofertę zaawansowanych produktów dla sektora przemysłowego, bankowości i finansów oraz zdrowia.

Zobacz także