Asseco News
Asseco News to portal informacyjny Asseco Poland. Nasze treści kierujemy do wszystkich osób zainteresowanych tematyką IT, biznesowym aspektem nowych technologii, a także działalnością Asseco.

Wiele chmur, wiele korzyści

Multicloud zyskuje na popularności, stanowiąc jeden  głównych kierunków rozwoju rozwiązań chmurowych. Jaką strategię powinni przyjąć klienci, którzy zdecydują się na korzystanie z kilku chmur? Co ten trend oznacza dla integratorów? M.in. na te pytania w rozmowie z magazynem CRN odpowiedział Marcin Lebiecki, Dyrektor Pionu Usług Cloud i Data Center w Asseco Data Systems.

Czym jest multicloud i dlaczego staje się dominującym trendem w środowisku chmurowym? Jakie przynosi korzyści?

Multicloud jest obecnie, obok strategii hybrydowej jednym z dwóch głównych kierunków rozwoju technologii chmurowej. W praktyce oznacza dążenie do wykorzystania wielu różnych technologii oraz dostawców chmury. Druga równie ważna ścieżka rozwoju dla chmury w Polsce to strategia hybrydowa. Jej istota polega na łączeniu rozwiązań opartych na chmurze prywatnej i własnych zasobach klientów z potencjałem chmury publicznej w taki sposób, aby osiągnąć optymalne efekty. Te dwa podejścia są tak popularne, bo pozwalają na szybszą adaptację chmury i zachowanie optymalnych kosztów. Specyfika niektórych projektów lub zakres przetwarzanych danych powodują, że firmy nie zawsze mogą sobie pozwolić na przejście do chmury publicznej. Multicloud lub model hybrydowy jest wtedy alternatywą. Część zasobów pozostaje w infrastrukturze data center, najczęściej działając w modelu chmury prywatnej, natomiast pozostała część usług (np. związanych z zapewnieniem ciągłości działania na wypadek awarii – DraaS, czyli DisasterRecovery as a Service) lub dodatkowe zasoby potrzebne tylko na jakiś czas (np. przestrzeń dyskowa lub moc obliczeniowa) dzierżawione są z chmury publicznej.

Jaką strategię dotyczącą korzystania z wielu chmur powinien przyjąć klient?

Aby sprawnie przeprowadzić proces transformacji, trzeba przygotować organizację do nowych wyzwań i unikać negatywnego wpływu na kluczowe obszary biznesowe w tym okresie. Warto skorzystać ze wsparcia doświadczonych partnerów i wysokiej klasy specjalistów zatrudnianych przez czołowych dostawców usług IT. Wiedza organizacji na temat procesów biznesowych połączona z kompetencjami i doświadczeniem zewnętrznego partnera dają gwarancję osiągnięcia założonych celów w optymalnym czasie, a to dla wielu podmiotów będzie miało krytyczne znaczenie.

Z jakimi wyzwaniami się wiąże korzystanie z wielu chmur?

Wykorzystanie więcej niż jednej chmury daje wiele korzyści, jednak taka strategia powinna być realizowana przez organizację z pełną świadomością wyzwań jakie ze sobą niesie. Jednym z kluczowych obszarów jest konieczność rozwoju kompetencji zespołu IT w znacznie szerszym obszarze oraz zapewnienie zgodności i bezpieczeństwa wykorzystywanych aplikacji w każdej z planowanych do wykorzystania przez organizację chmur. Ma to szczególnie duże znaczenie w przypadku wdrażania w chmurze aplikacji wykorzystujących jej zaawansowane komponenty np. PaaS. Nie mniej istotne są kwestie związane z bezpieczeństwem oraz konieczność utrzymywania bezpiecznych, redundantnych połączeń sieciowych do każdej z chmur. Warto również pamiętać o tym, że nieodłącznym elementem każdej chmury jest duża dynamika rozwoju usług co wymusza stałe podnoszenie kompetencji zespołu.

Jak trend multicloud może wykorzystać integrator/MSP w budowaniu swojej oferty i jak się powinien do tego przygotować?

Utrzymanie zespołu specjalistów o wysokich kompetencjach w technologiach chmurowych to duże wyzwanie dla każdej organizacji. Jest to za razem doskonała przestrzeń do zagospodarowania przez integratorów, ponieważ dzięki współpracy z różnymi klientami dysponują oni znacznie większym potencjałem specjalistów w dziedzinie chmury niż przeciętna organizacja.  Dzięki współpracy z dostawcami chmury i stałemu podnoszeniu kompetencji zespołu integratorzy są w stanie realizować dla klientów złożone usługi pozostawiając w gestii klienta jedynie te usługi, które jest w stanie sam realizować. Dzięki takiej współpracy klient jest w stanie wykorzystać zaawansowane rozwiązania chmurowe co często przekłada się na znaczną optymalizację kosztów w długim terminie, a integrator może rozwijać swoje procesy biznesowe.

Fragmenty wypowiedzi zostały opublikowane w artykule Multiloud: szanse i wzywania dla integratorów, „CRN”, nr 7

Zobacz także