Asseco News
Asseco News to portal informacyjny Asseco Poland. Nasze treści kierujemy do wszystkich osób zainteresowanych tematyką IT, biznesowym aspektem nowych technologii, a także działalnością Asseco.

Wiedza zobowiązuje

Dobre praktyki Asseco na konferencji IDUG

Coroczne konferencje IDUG (The International DB2 User Group) w Europie to jedno z najważniejszych wydarzeń dla całej społeczności użytkowników DB2. W ciągu kilku dni w ramach różnych ścieżek odbywa się ponad sto sesji edukacyjnych. Duży nacisk położony jest na aktywny udział użytkowników w  prezentowaniu własnych doświadczeń.

 

Asseco od wielu lat realizuje swoje kontrakty na dużych, złożonych technologicznie instalacjach.  Ciągły rozwój oprogramowania i towarzyszące mu zmiany mobilizują pracowników do poznawania i szukania pionierskich rozwiązań oraz wykorzystywania nowych funkcjonalności. Wymaga to ciągłego podnoszenia kwalifikacji i stwarza możliwości weryfikacji ich w praktyce. Z drugiej strony dążenie do stabilizacji i pełnej kontroli nad środowiskiem produkcyjnym powoduje konieczność permanentnego udoskonalania używanych procedur i narzędzi oraz kreatywnego wykorzystywania możliwości technologicznych.

 

Przykładem może być zrealizowany przez Asseco dla ZUS, w ramach umowy utrzymaniowej, projekt migracji bazy zawierającej 4TB danych ze środowiska DB2 dla z/OS do środowiska DB2 dla UNIX, w którym pewność i stabilność eksploatacji wymagała implementacji nowych rozwiązań.
Budowa nowych mechanizmów kompleksowego zbierania statystyk w bazie danych DB2 stworzyła możliwość twórczego podejścia do znanego wcześniej problemu. Nasi pracownicy wykorzystując zbierane latami doświadczenia mogli zaproponować działania wnoszące nową jakość w procedurach eksploatacyjnych.

 

Czy migracja z DB2 dla z/OS do DB2 dla LUW może być łatwa?

 

foto11

 

Jednym z istotnych wymagań stawianych przed projektem był krótki czas realizacji kluczowych zadań. W narzuconym przez klienta czasie 60-ciu godzin zdołano przenieść struktury danych za pomocą dedykowanych skryptów oraz dane z wykorzystaniem programu narzędziowego LOAD po stronie UNIX, zapewniając jednocześnie prawidłową obsługę zmiany strony kodowania znaków EBCDIC na UTF-8 oraz znaków narodowych.

Projekt zakończył się sukcesem.

 

 

foto2

 

 

Statystyki w bazie danych – dobre praktyki nie tylko dla doświadczonych administratorów

Dobre praktyki to zbiór doświadczeń z kilku lat udoskonalania procesu zbierania statystyk dla obiektów w bazie danych DB2. Technolodzy z Asseco,  we współpracy z klientem, opracowali mechanizmy pozwalające gromadzić dane niezbędne dla optymalnego działania aplikacji. Podstawowym wyzwaniem był rozmiar i poziom skomplikowania środowiska.

 

foto 13

 

Aby sprostać zadaniom wykorzystano narzędzie IBM Tivoli Workload Scheduler do automatyzacji procesu, co pozwoliło na:
o    Stworzenie listy obiektów do obsługi, na podstawie  informacji o ilości zmian wynikających z produkcyjnego przetwarzania,
o    Uruchomienie programu narzędziowego RUNSTATS w sposób optymalnie wykorzystujący zasoby,
o    Wykonanie  ewentualnych zmian w statystykach, uwzględniając specyfikę pracy optymalizatora zapytań.
Opracowano również szablony postępowania przy przenoszeniu statystyk między środowiskiem produkcyjnym a testowym oraz procedury postępowania w przypadku wykrycia niespójnych statystyk w bazie danych.

 

foto14

 

Konferencje IDUG w Pradze, listopad 2014

 

Rozwiązania wykorzystane w projekcie  zaprezentowane zostały przez Adama Pestę (Zespół Technologii Narzędziowych MainFrame) i Jacka Rafalaka (Zespół Zarządzania Technologiami oraz Zasobami KSI) na konferencji użytkowników DB2 w Pradze.

 

foto5

 

foto6

 

Coroczne konferencje IDUG (The International DB2 User Group) w Europie to jedno z najważniejszych wydarzeń dla całej społeczności użytkowników DB2 dla platformy z/OS jak i LUW (Linux, UNIX, Windows),. W ciągu kilku dni w ramach różnych ścieżek odbywa się ponad sto sesji edukacyjnych. Duży nacisk położony jest na aktywny udział użytkowników w  prezentowaniu własnych doświadczeń. Obok sesji koncentrujących się na kwestiach dobrych praktyk pisania aplikacji i strojeniu wydajności zapytań do bazy danych, można było poznać trendy w rozwoju DB2.

 

Kierunki rozwoju, które były silnie podkreślane to:
•    Obsługa aplikacji analitycznych
•    Obsługa danych o charakterze BIG DATA

 

Wiedza o nowych możliwościach DB2 w połączenie z doświadczeniami użytkowników z  ich wykorzystywania to główna korzyść z udziału w konferencjach IDUG.

 

Adam Pesta, Ekspert ds. Technologii, Pion Utrzymania Systemów, Asseco Poland
Łukasz Wdzięczny, Ekspert ds. Technologii, Pion Utrzymania Systemów, Asseco Poland

 

Zobacz także