Asseco News
Asseco News to portal informacyjny Asseco Poland. Nasze treści kierujemy do wszystkich osób zainteresowanych tematyką IT, biznesowym aspektem nowych technologii, a także działalnością Asseco.

W Asseco „Gramy do wspólnej bramki”

Nowe regulacje prawne w sektorze bankowym, nowoczesne rozwiązania dla bankowości korporacyjnej, czy podnoszenie jakości obsługi klientów – to tylko niektóre zagadnienia, jakie omówione zostały podczas konferencji „Gramy do wspólnej bramki”. Organizatorem wydarzenia, które odbyło się w dniach 11-12 czerwca w Warszawie było Asseco Poland.

Konferencja była adresowana do przedstawicieli służb IT oraz administratorów systemów informatycznych banków spółdzielczych współpracujących na co dzień z Asseco. Podczas wydarzenia odbyło się wiele ciekawych prezentacji, które były bardzo dobrą okazją do poszerzenia wiedzy zarówno w obszarze rozwiązań Asseco, jak i firm partnerskich – Red Hat i Sonic Wall. Szczególnym zainteresowaniem uczestników cieszyła się prezentacja dotycząca systemu Asseco Advisory Banking Platform, który stanowi kompleksowe wsparcie w budowie nowoczesnych usług bankowych.

Jesteśmy wdzięczni za tak duże zainteresowanie, miłą atmosferę, aktywną dyskusję oraz przekazane doświadczenia i cenne sugestie dotyczące eksploatacji naszych systemów – powiedział Andrzej Nowakowski Dyrektor Pionu Banków Spółdzielczych na zakończenie tegorocznej konferencji.

Duże zainteresowanie wydarzeniem i pozytywny odzew ze strony uczestników spowodował, że konferencja z pewnością zagości na dłużej w kalendarzu cyklicznych spotkań Pionu Banków Spółdzielczych Asseco Poland.

Zobacz także