Asseco News
Asseco News to portal informacyjny Asseco Poland. Nasze treści kierujemy do wszystkich osób zainteresowanych tematyką IT, biznesowym aspektem nowych technologii, a także działalnością Asseco.

Trzy spółki z Grupy Asseco wśród największych polskich prywatnych spółek dywidendowych

Po wypłacie rekordowej dywidendy w wysokości przekraczającej 258 mln zł Asseco Poland znalazło się na 6. pozycji w rankingu „Największych polskich prywatnych spółek dywidendowych 2021” przygotowanym przez magazyn Forbes. Spółka konsekwentnie buduje wartość dla akcjonariuszy i od kilkunastu lat regularnie dzieli się z nimi zyskiem. Do tej pory wypłaciła ponad 2,7 mld zł.

Obecna polityka dywidendowa Asseco Poland zakłada wypłaty na poziomie powyżej 50% zysku netto Spółki. Z zysku za 2020 r. największa polska firma IT wypłaciła akcjonariuszom 3,11 zł na akcję, co stanowiło 97% jej jednostkowego zysku netto i 64% zysku netto Grupy Asseco.

Ponadto w zestawieniu znalazły się Asseco Business Solutions i Asseco South Eastern Europe, które w 2021 r. wypłaciły swoim akcjonariuszom w formie dywidend kolejno blisko 67 mln zł (2,00 zł na akcję) i blisko 52 mln zł (1,00 zł na akcję).

Zobacz także