Asseco News
Asseco News to portal informacyjny Asseco Poland. Nasze treści kierujemy do wszystkich osób zainteresowanych tematyką IT, biznesowym aspektem nowych technologii, a także działalnością Asseco.

Transfuzja krwi bezpiecznie i szybko, czyli rola informatyki w Centrach Krwiodawstwa

W Polsce działa 21 Regionalnych Centrów Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, które wraz z Wojskowym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa oraz z Centrum Krwiodawstwa MSW zajmują się pobieraniem krwi i jej składników oraz wytwarzaniem preparatów niezbędnych do ratowania życia i zdrowia. Najważniejszą sprawą dla tych jednostek jest szybki dostęp do informacji o dawcach i o zasobach oraz dobra organizacja pracy. Również obsługa dawców, jak i wydawanie składników krwi musi odbywać się na najwyższym poziomie jakości i sprawności.

Znakomita większość z nich, bo aż 18 jednostek (17 centrów regionalnych plus centrum wojskowe) korzysta z aplikacji Asseco Bank Krwi, bez której niezmiernie trudno byłoby im sprostać wszystkim normom i zaleceniom krajowym, a także międzynarodowym. System pozwala na prowadzenie rejestru przychodów i rozchodów składników krwi, nadzorowanie ich produkcji, kontrolowanie stanów magazynowych oraz obsługę zamówień. Centrom Regionalnym aplikacja umożliwia współpracę ze szpitalnymi bankami krwi, co przyczynia się do redukcji wskaźnika przeterminowania krwi i racjonalnej gospodarki jej składnikami, a także do dostarczania składników krwi w sposób szybki i staranny, z uwzględnieniem ilości i asortymentu.

Szybkie odszukanie krwi o odpowiednim układzie antygenowym wymaga sprawnej wymiany informacji między jednostkami, ponieważ niektóre konfiguracje fenotypu występują w stosunku 1 do 10.000 a nawet rzadziej. System pozwala przeszukać bazę dawców z całego okręgu poprzez dostęp do informacji o stanie i rodzaju krwi w oddziałach terenowych – łatwiej dotrzeć do krwi rzadkich grup. Zindywidualizowane dobieranie krwi do transfuzji pozwala zmniejszyć immunizacje chorych w wyniku licznych przetoczeń. Z drugiej strony, Krajowy Rejestr Dawców Krwi niezdolnych do oddania krwi ze względów zdrowotnych zmniejsza niebezpieczeństwo przetoczenia krwi zakażonej. Z punktu widzenia efektywności kosztowej precyzyjny rejestr dawców na poziomie regionalnym pozwala na wyeliminowanie wielokrotnie powtarzanych badań serologicznych i prowadzi do zmniejszenia zużycia surowic wzorcowych – powiązanie informacyjne biorcy krwi z jej dawcą usprawnia analizę powikłań poprzetoczeniowych.

Zastosowanie systemu Asseco Bank Krwi przekłada się na skrócenie czasu pomiędzy wskazaniem leczenia krwią a transfuzją.

Rosnące zbiory danych o dawcach i pobraniach oraz wyprodukowanych składnikach krwi wymagają zastosowania systemu komputerowego, bez którego nie ma dziś mowy o prowadzeniu racjonalnej gospodarki tymi zasobami. Służba Krwi jest w posiadaniu tak dużej ilości szczegółowych informacji, że wydanie lecznictwu prawidłowo wykonanego i bezpiecznego dla biorcy składnika krwi byłoby trudne do wyobrażenia, gdybyśmy mieli prowadzić poszukiwania w rejestrach i archiwach papierowych, bez możliwości błyskawicznej analizy danych przechowywanych w formie cyfrowej. Zwłaszcza, że każdy wyprodukowany składnik krwi musi posiadać szczegółową dokumentację (droga krwi od dawcy do biorcy poprzez wszystkie badania laboratoryjne i preparatykę). Dlatego zastosowanie systemu Asseco Bank Krwi w znacznym stopniu przyczynia się do poprawy jakości i bezpieczeństwa przetwarzania danych w Centrach Krwiodawstwa, co przekłada się na lepszą organizację pracy i skuteczniejsze wykorzystanie pozostających w ich dyspozycji – jakże cennych dla ratowania i życia – zasobów.

Oprogramowanie Asseco Bank Krwi wspiera działanie Regionalnych Centrów Krwiodawstwa
i Krwiolecznictwa w: Bydgoszczy, Gdańsku, Kaliszu, Katowicach, Krakowie, Raciborzu, Łodzi, Kielcach, Radomiu, Szczecinie, Poznaniu, Rzeszowie, Lublinie, Wrocławiu, Olsztynie, Warszawie oraz w Słupsku, jak również Wojskowego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa  w Warszawie.

Zobacz także