Asseco News
Asseco News to portal informacyjny Asseco Poland. Nasze treści kierujemy do wszystkich osób zainteresowanych tematyką IT, biznesowym aspektem nowych technologii, a także działalnością Asseco.

Szkolenie dla Absolwentów Asseco Starter

Lokomotywa, matryca Eisenhowera czy model Fuko, to tylko niektóre pomoce, z których korzystali uczestnicy programu stażowo-absolwenckiego Asseco Starter. Wzięli oni udział w warsztatach dotyczących komunikacji i zarządzania czasem, które odbyły się pod koniec kwietnia w warszawskiej siedzibie Asseco.

 

W spotkaniu uczestniczyło 11 osób. W pierwszej części szkolenia zatytułowanego „Ogarnij się w Czasie” poznawali dobre praktyki z zakresu zarządzania czasem oraz ustalania priorytetów. Określali także swój indywidualny styl zarządzania czasem przy wykorzystaniu matrycy Eisenhowera.

 

Z kolei w trakcie gry opartej na wierszu Tuwima „Lokomotywa” obserwowali, jakie procesy grupowe zachodzą podczas realizacji wyznaczonych celów. Na zakończenie przećwiczyli natomiast udzielanie informacji zwrotnej wg modelu Fuko i Spinka.

 

Więcej informacji o Asseco Starter: starter.asseco.com

Zobacz także