Asseco News
Asseco News to portal informacyjny Asseco Poland. Nasze treści kierujemy do wszystkich osób zainteresowanych tematyką IT, biznesowym aspektem nowych technologii, a także działalnością Asseco.

Świadomość i edukacja kluczem do powszechnego wdrożenia e-usług

O nowoczesnych metodach weryfikacji i autoryzacji, które pozwolą wdrożyć e-usługi we wszystkich obszarach naszego życia – z perspektywy lidera rynku usług zaufania w Polsce mówi Prezes Asseco Data Systems Andrzej Dopierała.  

Pod względem technologicznym i prawnym załatwianie wszelkich spraw np. urzędowych może się dziś odbywać z pominięciem osobistego stawiennictwa. W praktyce jednak, nie zawsze instytucje są gotowe aby z takich rozwiązań korzystać i najczęściej musimy się udać do urzędu, gdzie pracownik dokonuje fizycznej weryfikacji na podstawie okazanego dokumentu, po czym następuje oświadczenie woli w formie podpisu złożonego na wniosku.

Do uwierzytelnienia składanego oświadczenie może natomiast służyć wideoweryfikacja, wykorzystywana m.in. w bankowości, a skutecznym rozwiązaniem do podpisywania oświadczenia jest kwalifikowany podpis elektroniczny, którego moc jest taka sama jak podpisu własnoręcznego. Co zatem stoi na przeszkodzie?

Wciąż brakuje nam świadomości i edukacji. Po wejściu w życie unijnych rozporządzeń, jak eIDAS, PSD2 czy RODO od strony prawnej funkcjonują już przepisy, dzięki którym możemy się czuć bezpiecznie. Teraz potrzebujemy większej wiedzy, jak z tego korzystać. Obserwujemy efekt negatywnego sprzężenia – jeśli czegoś nie wiemy, wolimy pójść do urzędu z długopisem w ręku. A skoro ludzie przychodzą, to urzędy muszą ich obsłużyć w sposób tradycyjny i brakuje promocji rozwiązań elektronicznych. Obawa wynika z niewiedzy i niezrozumienia, jak bezpieczne są to rozwiązania.

Andrzej Dopierała, Prezes Zarządu Asseco Data Systems

 

Prezes ADS podkreśla, że na rozwój cyfryzacji duży wpływ ma stały rozwój prawodawstwa regulującego kwestie cyfrowych usług. Od jesieni 2018 r. w zamówieniach publicznych będzie się odbywało w oparciu wyłącznie o komunikację cyfrową, a składanie oferty w przetargu nie będzie już wymagało drukowania ogromnych ilości dokumentacji papierowej. Jest to oszczędność czasu oraz środków.

Komunikacja elektroniczna poza formalnym zastosowaniem w przypadku kontaktu urzędu z mieszkańcami jest również domeną tzw inteligentnych miasta.

Jest norma ISO, która wyznacza 17 obszarów określających – na bazie ponad 100 wskaźników – czy miasto jest inteligentne. Jednym z aspektów jest to, czy i jak miasto komunikuje się z mieszkańcami. Władze permanentnie powinny słuchać, czego potrzebują mieszkańcy, a mieszkańcy regularnie przekazywać swoje oczekiwania – by żyło nam się lepiej, wygodniej i szczęśliwiej. Potrzebujemy więc rozwiązań umożliwiających stały kontakt miasta z mieszkańcami poprzez platformę cyfrową. To daje większy obraz potrzeb obywateli i zwiększa szansę każdego mieszkańca na wskazanie swoich pomysłów. Na tej podstawie władze miasta mogą wyciągać wnioski, na bieżąco i szybciej podejmować decyzje. Większość miast  interesuje się takim rozwiązaniem, które pozwoli na skanalizowanie kontaktu z mieszkańcem w jednym miejscu, żeby odbiorca nie dostawał informacji z różnych miejsc.  Wspólnie z miastami pracujemy nad rozwiązaniami, które taki efekt umożliwią.

Andrzej Dopierała, Prezes Zarządu Asseco Data Systems

Wypowiedzi Andrzeja Dopierały pochodzą z wywiadu opublikowanego w dzienniku „Gazeta Wyborcza”: “Smart city, czyli moje inteligentne miasto.”

Zobacz także