Asseco News
Asseco News to portal informacyjny Asseco Poland. Nasze treści kierujemy do wszystkich osób zainteresowanych tematyką IT, biznesowym aspektem nowych technologii, a także działalnością Asseco.

Strategiczne konsorcjum dla polskich Sił Zbrojnych

W obecnej sytuacji geopolitycznej dla bezpieczeństwa Polski ważne jest zapewnienie Siłom Zbrojnym rozwiązania, które istotnie zwiększy ich zdolności bojowe oraz wpłynie na rozwój krajowego przemysłu obronnego. Asseco Poland, Teldat, Siltec, Enigma, CMGI oraz Wojskowa Akademia Techniczna zawiązały konsorcjum, które oferować będzie zaawansowany technologicznie System Zarządzania Walką (BMS – Battlefield Management System).
Narodowe „Konsorcjum BMS” powstało w odpowiedzi na rozpoczęty przez Ministerstwo Obrony Narodowej proces modernizacji i informatyzacji polskiego wojska. Armie na całym świecie inwestują w systemy tej klasy, dlatego „Konsorcjum BMS” ma także szansę na zagraniczną ekspansję.

 

W skład „Konsorcjum BMS” wchodzą tylko krajowe firmy oraz polska uczelnia wojskowa – WAT. Startują one w przetargu na dostawę systemu BMS dla polskich Sił Zbrojnych. Rozwiązanie to, w dobie cyfryzacji wojny, jest jednym z kluczowych wojskowych systemów teleinformatycznych, służącym do zarządzania walką na szczeblu taktycznym. Wspiera proces dowodzenia i łączności pomiędzy sztabem, a załogami wszelkiego rodzaju pojazdów bojowych, w tym transporterów Rosomak. Informacje z pola walki są w czasie rzeczywistym przekazywane do dowództwa, które może na bieżąco korygować podjętą taktykę walki. Rozwiązanie może pracować samodzielnie, jak również stanowić podstawę do budowy kolejnych systemów.

 

Powołanie narodowego „Konsorcjum BMS” w składzie: Asseco, Teldat, Siltec, WAT, Enigma, CMGI stwarza olbrzymie szanse na wyposażenie polskiej armii w system teleinformatycznego wspomagania dowódców i żołnierzy na polu walki, który istotnie zwiększy ich zdolności do dowodzenia, rażenia i przetrwania na polu walki – powiedział Prof. Andrzej Najgebauer, Kierownik Zespołu Badawczego Modelowania, Symulacji i Informatycznego Wspomagania Decyzji w Sytuacjach Konfliktowych i Kryzysowych w Wojskowej Akademii Technicznej. Wieloletnie doświadczenie zespołu naukowego w modelowaniu, symulacji i wspomaganiu decyzji w sytuacjach konfliktowych z Instytutu Systemów Informatycznych, Wydziału Cybernetyki WAT, którym mam przyjemność kierować może również przyczynić się do sukcesu tego przedsięwzięcia. Moim zdaniem produkty oraz doświadczenie, którym dysponuje konsorcjum sprawia, że jesteśmy odpowiednim dostawcą BMS dla polskich Sił Zbrojnych – dodał.

 

Narodowe „Konsorcjum BMS” łączy osiągnięcia polskich firm oraz kapitał wiedzy Wojskowej Akademii Technicznej. Konsorcjum posiada ogromne doświadczenie, m.in. w zakresie systemów BMS, łączności, bezpieczeństwa oraz ochrony informacji, jak również integracji, wieloletniego utrzymania i rozwoju rozwiązań teleinformatycznych. Na czele konsorcjum stanęło Asseco Poland.

 

Asseco to największa polska firma IT ze stabilną pozycją rynkową oraz wieloletnim doświadczeniem w realizacji skomplikowanych projektów informatycznych na dużą skalę – powiedział Przemysław Borzestowski, Wiceprezes Zarządu Asseco Poland. Jesteśmy uznanym dostawcą rozwiązań dla polskich służb mundurowych, ale także dla instytucji i agencji NATO oraz EU. Ponadto angażujemy się w nowatorskie projekty, w ramach których możemy brać udział w programach badawczych i tworzyć technologie przyszłości. Przykładem są m.in. programy kosmiczne, realizowane dla European Space Agency, a także projekty na rzecz agencji Frontex – dodał.

 

 

W postępowaniu na dostawę taktycznego BMS dla polskiej armii mogą wziąć udział tylko podmioty krajowe, które będą odpowiedzialne za produkcję, modernizację oraz serwisowanie rozwiązania. Ograniczając postępowanie wyłącznie do podmiotów krajowych, MON kierował się ochroną podstawowego interesu bezpieczeństwa państwa.

 

Znamy i rozumiemy potrzeby polskich Sił Zbrojnych w zakresie zdolności, jakie powinien zapewnić nowoczesny, zautomatyzowany system dowodzenia na szczeblu taktycznym. Posiadamy wiedzę, umiejętności i pełną gotowość techniczną, aby dostarczyć Wojsku Polskiemu produkt najwyższej jakości, wewnętrznie spójny programowo i sprzętowo oraz zunifikowany w tym zakresie z wieloma tysiącami specjalistycznych rozwiązań teleinformatycznych z powodzeniem wykorzystywanych w WP – stwierdził Kierownik Zespołu Ekspertów CMGI prof. dr hab. inż. Janusz Kręcikij. Ponadto mamy odpowiednie kompetencje, żeby serwisować oraz modyfikować ten wyrób na najwyższym poziomie i zgodnie z potrzebami – dodał.

 

Firma Teldat posiada autorski produkt — BMS Jaśmin. Jest to rozwiązanie, które było przez lata dynamicznie dopasowywane pod względem funkcjonalnym oraz technologicznym do potrzeb polskiej armii. Zostało ono sprawdzone podczas ćwiczeń wojskowych, tak polskich, jak i międzynarodowych.

 

Nad produktem narodowego BMS aktywnie pracujemy już od 2006 roku. Posiadamy wersję producencką tego systemu od dawna, czego najlepszym dowodem były testy przeprowadzone już w 2010 r. podczas ćwiczenia ASTER (np. na które resort ON zapraszał kilkanaście firm), a następnie BORSUK, gdzie nasz produkt, jako jedyny spełniał wszystkie wymagania Sił Zbrojnych RP, co m.in. potwierdzał MON w swoich opiniach. Przez wiele lat z powodzeniem poddawano go też najbardziej kompleksowym testom, także podczas ćwiczeń międzynarodowych Combined Endeavor, NATO CWID/CWIX i Bold Quest. Wielokrotnie występował tam, jako jedyne polskie rozwiązanie oraz jedyne, które było zaimplementowane w pojeździe i poddawane testom mobilnym – powiedział dr inż. Henryk Kruszyński, Prezes Zarządu Teldat. Wiarygodnym dowodem dojrzałości technologicznej naszego produktu są także certyfikaty oraz potwierdzenia NATO, świadczące o uznaniu tego rozwiązania w środowisku międzynarodowym – dodał.

 

Podczas ćwiczeń Aster zostały z pozytywnym wynikiem przetestowane również środki ochrony kryptograficznej, opracowane przez firmę Enigma, posiadające Certyfikaty Ochrony Kryptograficznej do klauzuli POUFNE, NATO CONFIDENTIAL, CONFIDENTIEL UE włącznie, wydane przez Biuro Bezpieczeństwa Cybernetycznego SKW oraz Departament Bezpieczeństwa Teleinformatycznego ABW. W narodowym projekcie na System Zarządzania Walką (BMS) firma Enigma, wykorzystując swoje 20-to letnie doświadczenie w narodowej kryptografii, odpowiedzialna jest za opracowanie i wykonanie podsystemu ochrony kryptograficznej.

 

                                                                logo_konsorcjumBMS - małe

Zobacz także