Asseco News
Asseco News to portal informacyjny Asseco Poland. Nasze treści kierujemy do wszystkich osób zainteresowanych tematyką IT, biznesowym aspektem nowych technologii, a także działalnością Asseco.

Bardzo udany rok dla Asseco. Wzrost organiczny oraz dobre perspektywy na kolejne kwartały.

W 2023 roku Grupa Asseco osiągnęła 16,9 mld zł przychodów ze sprzedaży. Sprzedaż własnych produktów oraz usług informatycznych przekroczyła 13,2 mld zł. Zysk operacyjny wyniósł ponad 1,6 mld zł. Zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej osiągnął poziom 483 mln zł, co oznacza drugi pod względem wartości zysk netto w historii Grupy.

Wyniki Asseco są bardzo dobrze zdywersyfikowane geograficznie. W 2023 roku rynki zagraniczne reprezentowane przez segmenty Formula Systems i Asseco International odpowiadały łącznie za 88% przychodów Grupy. Sprzedaż segmentu Formula Systems wyniosła 10,9 mld zł, a zysk operacyjny 906 mln zł. W segmencie Asseco International przychody wyniosły 4,1 mld zł, a zysk operacyjny – po wzroście o 12% – osiągnął poziom 456 mln PLN. Sprzedaż segmentu Asseco Poland wzrosła o 13% do blisko 2,0 mld zł, a zysk operacyjny wyniósł 264 mln zł.

„2023 rok to kolejny bardzo dobry rok dla Asseco. Istotny wpływ na wyniki Grupy miały w tym czasie kursy walut. Organicznie rośliśmy stabilnie – nasze przychody wzrosły w kursach stałych o 5%, a zysk operacyjny zwiększył się o 6%. Osiągnęliśmy drugi pod względem wartości zysk netto w naszej ponad 30-letniej historii. Dalej konsekwentnie realizujemy obraną strategię, skupiając się na produkcji oprogramowania i usługach własnych, a także silnej dywersyfikacji. Cieszę się, że udało nam się wypracować tak dobre wyniki pomimo trudnego otoczenia gospodarczego oraz napiętej sytuacji geopolitycznej. To pokazuje, że niepewne czasy wymagają zwiększenia roli cyfryzacji, ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązań chmurowych, cyberbezpieczeństwa czy sztucznej inteligencji. Naszym priorytetem pozostaje dostarczanie najwyższej jakości własnego oprogramowania dla instytucji i firm z kluczowych sektorów gospodarki. W minionym roku intensywnie pracowaliśmy nad umocnieniem pozycji rynkowej w każdym z segmentów biznesowych, w których działamy. W 2023 roku przejęliśmy 7 spółek działających w Portugalii, Słowenii, Bośni i Hercegowinie, Polsce, a także na rynku izraelskim. Od momentu debiutu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w 2004 roku do naszej Grupy dołączyło ponad 135 spółek. To sprawia, że dzisiaj Asseco to ponad 33 tys. osób zatrudnionych w 60 krajach na 6 kontynentach” – powiedział Adam Góral, Prezes Zarządu Asseco Poland.

Skonsolidowany portfel zamówień Asseco na rok 2024, w obszarze oprogramowania i usług własnych, ma obecnie wartość ponad 10,2 mld zł. W kursach stałych, w jakich został przeliczony backlog na 2023 rok, przekracza 11,1 mld zł i jest o 14% wyższy niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.

„Od rozpoczęcia wojny w Ukrainie mierzymy się ze zwiększonym ryzykiem oraz liczbą ataków cybernetycznych. Dlatego tak ważne jest budowanie odporności cybernetycznej państwa na każdym poziomie działań – zarówno ogólnokrajowym, jak i samorządowym. Jako dostawca rozwiązań dla wielu instytucji publicznych i przedsiębiorstw będziemy kontynuowali aktywny udział w zabezpieczaniu systemów informatycznych, a także pomagali w dostosowaniu infrastruktury oraz procedur bezpieczeństwa do nowych realiów” – tłumaczy Adam Góral.

„Jedną z naszych ambicji pozostaje rynek usług chmurowych i aktywny udział w tym szybko rosnącym obszarze sektora IT. Oprócz własnego oprogramowania oraz budowy zasobów chmurowych w ramach Asseco Cloud współpracujemy z największymi światowymi dostawcami chmury publicznej. Przed nami kolejny rok, w którym będziemy pracowali nad wdrożeniem i rozwojem zastosowań sztucznej inteligencji. Celem jest postęp, z jakim do tej pory nie mieliśmy jeszcze do czynienia. Mamy ogromną szansę zrewolucjonizować wiele aspektów naszego życia. Szczególnie warto tu wymienić ochronę zdrowia, administrację publiczną, sektor produkcyjny czy usługi. Mądrze wykorzystana sztuczna inteligencja przyczyni się także do zwiększenia poziomu cyberbezpieczeństwa, poprzez przyspieszenie wykrywania potencjalnych zagrożeń”
– dodał Adam Góral.

Asseco konsekwentnie buduje wartość dla akcjonariuszy i dzieli się z nimi wypracowanym zyskiem. W tym roku Zarząd Spółki zarekomendował Walnemu Zgromadzeniu wypłatę 250 mln zł dywidendy za 2023 rok, co oznacza 3,66 zł na jedną akcję uczestniczącą w wypłacie dywidendy*.

* Dywidenda przypadająca na jedną akcję, po wyłączeniu akcji własnych, które nie uczestniczą w dywidendzie.

Zobacz także