Asseco News
Asseco News to portal informacyjny Asseco Poland. Nasze treści kierujemy do wszystkich osób zainteresowanych tematyką IT, biznesowym aspektem nowych technologii, a także działalnością Asseco.

Sądy powszechne otwierają się na digitalizację razem z Asseco

Asseco we współpracy z Ministerstwem Sprawiedliwości rozpoczyna realizację projektu „SWS – Skuteczny Wymiar Sprawiedliwości”. W ramach programu pracownicy sądów powszechnych – administracyjnych, apelacyjnych oraz okręgowych, zostaną przeszkoleni z wykorzystania e-usług w wymiarze sprawiedliwości.

W ramach wygranego konkursu ogłoszonego przez Ministerstwo Sprawiedliwości Asseco Data Systems przeprowadzi szkolenia dla 1680 pracowników sądów powszechnych. Szkolenia zostały sprofilowane pod dwie grupy docelowe: orzeczników i pracowników administracyjnych, którzy ze względu na charakter pracy wykonują lub będą wykonywać swoje obowiązki z wykorzystaniem dokumentów w postaci elektronicznej lub narzędzi komunikacji elektronicznej (m. in. e-usług wymiaru sprawiedliwości). W ramach projektu Asseco opracuje
i upowszechni również materiały e-learningowe obejmujące wymienione zagadnienia.

Dzięki szkoleniom pracownicy sądów powszechnych poszerzą swoją wiedzę, poznają metody i narzędzia cyfrowego uwierzytelniania komunikacji elektronicznej, w kontekście obowiązujących przepisów prawnych oraz istniejących rozwiązań wymiaru sprawiedliwości, w ramach których świadczone są e-usługi publiczne
(np. skrzynek ESP na ePUAP).

Powierzenie nam realizacji tego projektu to wynik wysokiej oceny przez Ministerstwo Sprawiedliwości, naszego pomysłu na przeprowadzenie szkoleń dla pracowników wymiaru sprawiedliwości. Jest to dla nas ciekawe wyzwanie od strony merytorycznej i dydaktycznej, jak również szansa na wzmocnienie rozpoznawalności marki Asseco w sektorze administracji centralnej. Co istotne projekt ma zasięg ogólnokrajowy – dotrzemy z ofertą praktycznie do wszystkich sądów powszechnych – powiedział Krzysztof Smyk, Dyrektor Działu Realizacji Projektów Asseco Academy.

Projekt szkoleniowy dla Ministerstwa Sprawiedliwości obejmuje stworzenie i przeprowadzenie dwudniowych szkoleń – teoretycznych oraz warsztatowych, a także przygotowanie oraz udostępnienie materiałów e-learningowych. Całkowita wartość projektu to 2,9 mln zł brutto.

Zobacz także