Asseco News
Asseco News to portal informacyjny Asseco Poland. Nasze treści kierujemy do wszystkich osób zainteresowanych tematyką IT, biznesowym aspektem nowych technologii, a także działalnością Asseco.

Rozwiązania IT dla części administracyjnej szpitali

Większość szpitali posiada już systemy ERP i od kilku lat obserwujemy, że nie następuje wzrost liczby wdrożeń rozwiązań tego typu. Placówki rozwijają swoje dotychczasowe systemy, a jeśli decydują się na zakupy, to stawiają przede wszystkim na kompleksowe rozwiązania. Wynika to głównie z tego, że oprogramowanie do obsługi części administracyjnej funkcjonuje w większości jednostek od dawna, a teraz jest uzupełniane jedynie o dodatkowe moduły, np. hurtownie danych, czy kalkulacje kosztów leczenia pacjentów. Na zmiany decydują się przede wszystkim te placówki, które wymieniają również system w części medycznej.

 

Systemy medyczne w coraz większym stopniu integrują się z systemami zarządczymi. Począwszy od przekazywania faktur zakupu i rozchodów wewnętrznych (np. z apteki szpitalnej do księgowości), faktur sprzedaży, aż po przekazywanie danych statycznych, niezbędnych do liczenia kosztów i zasilanie systemów klasy BI. Cześć modułów zarządczych, tak naprawdę wkomponowana jest w część medyczną. Przykładem może być moduł Kalkulacji Kosztów Leczenia, gdzie operując na danych pacjentów i ich danych medycznych (wizyty, hospitalizacje, wykonane procedury oraz leki) wyliczane są koszty hospitalizacji oraz szczegółowe koszty leczenia danego pacjenta, wartość podanych leków, wykonanych badań diagnostycznych, oraz możliwe są przekrojowe analizy kosztowo – przychodowe np. dla określonego rozpoznania czy grupy JGP (Jednorodne Grupy Pacjentów). Innym przykładem może być fakturowanie oraz przyjmowanie gotówki, gdzie np. w module gabinet na zakończenie wizyty lekarz może wygenerować paragon i przyjąć zapłatę, a dane tam zarejestrowane zostaną zapisane w modułach administracyjnych, odpowiednio w rejestrze sprzedaży i kasie. Ponadto, wszystkie nowoczesne systemy IT są wyposażone w System Informowania Kierownictwa, które poprawiają szybkość oraz trafność podejmowanych decyzji, przy jednoczesnym ograniczeniu kosztów prowadzenia działalności. Systemy te pozwalają m.in. monitorować rentowność grup JGP, wykonanie budżetu czy kontrolę kosztów, z uwzględnieniem ośrodków ich powstawania.

 

Asseco oferuje system kompleksowy system ERP – InfoMedica, który służy do obsługi części administracyjnej i został stworzony ściśle pod kątem jednostek medycznych. Składa się on m.in. z takich modułów: Finanse-Księgowość, Rejestr Sprzedaży, Rejestr Zakupu (Podawczy),Kasa, Windykacja, Wycena Kosztów Normatywnych Świadczeń, Rachunek Kosztów (wycena kosztów rzeczywistych), Kalkulacja Kosztów Leczenia, Budżetowanie, System Wspomagania Decyzji, Gospodarka Materiałowa, Zamówienia wewnętrzne, Obsługa zamówień i przetargów, Środki trwałe, Wyposażenie, Elektroniczna inwentaryzacja, Ewidencja aparatury medycznej, Kadry, Płace, Ewidencja Czasu Pracy (Grafik) oraz System Informacji Zarządczej. Z rozwiązań Asseco Poland do obsługi części administracyjnej korzysta około 420 jednostek w Polsce.

 

Krzysztof Groyecki, Dyrektor Pionu Ochrony Zdrowia, Asseco Poland S.A.

Zobacz także