Asseco News
Asseco News to portal informacyjny Asseco Poland. Nasze treści kierujemy do wszystkich osób zainteresowanych tematyką IT, biznesowym aspektem nowych technologii, a także działalnością Asseco.

Rok 2021 na rynku kapitałowym – kontynuacja rozwoju i dobre perspektywy

Rynek kapitałowy to jeden z tych obszarów, który, gdy patrzymy na cały ubiegły rok i to, co wydarzyło się w związku pandemią, zmienił się i wzmocnił w czasie kryzysu w gospodarce. W minionym roku na giełdzie mogliśmy obserwować nagłe zmiany, zawirowania, ale także optymizm i szansę na dalszy rozwój. To co wydarzyło się w 2020 r. będzie miało wpływ na to, co będziemy obserwowali w 2021 r. Możemy wyodrębnić kilka trendów, które są widoczne i wpłyną najmocniej na rynek kapitałowy w tym roku.

  1. Napływ młodego pokolenia inwestorów

W ubiegłym roku Polacy wycofywali pieniądze z lokat bankowych. Niskie stopy procentowe sprawiły, że trzymanie pieniędzy w bankach przestało być opłacalne. Tylko od marca do września ubiegłego roku zlikwidowali lokaty na kwotę 53 mld zł, co stanowi 1/5 wszystkich oszczędności w bankach. W lipcu trend ten się jeszcze wzmocnił i z lokat bankowych odpłynęło kolejne 13 mld zł. Jednocześnie klienci zaczęli szukać nowych miejsc inwestycyjnych i dzięki temu mogliśmy obserwować wzrost liczby otwieranych rachunków maklerskich. Według danych KDPW łącznie od stycznia do listopada 2020 r. w Polsce przybyło ponad 66 tys. rachunków maklerskich, a domy maklerskie zaczęły przeżywać hossę. Wzrost zainteresowania giełdą będziemy obserwowali także w tym roku, a wraz z nim napływ młodego pokolenia inwestorów, których do inwestowania na giełdzie zachęcają, oprócz niskich stóp procentowych, zaawansowane rozwiązania technologiczne i możliwość korzystania z nowoczesnych platform transakcyjnych oraz aplikacji mobilnych.

  1. Powszechne wykorzystanie środowisk chmurowych jako środowisk testowych

Na rozwiązania cloud należy patrzeć przede wszystkim przez pryzmat wzrostu wydajności, optymalizacji kosztowej oraz łatwości powielania środowisk. Dlatego będzie ona wykorzystywana coraz częściej także przez domy maklerskie przy wdrażaniu platform transakcyjnych czy przy tworzeniu i rozwijaniu serwisów z danymi rynkowymi. Wdrożenie systemów chmurowych umożliwia szybkie skalowanie operacji, pozwala na krótszy czas wdrażania rozwiązań i znacząco obniża koszty. Szacuję, że aby przejść do pełnej dojrzałości chmurowej rynek kapitałowy potrzebuje ok. 5 lat, ale już  w 2021 r. powinno nastąpić powszechne wykorzystanie środowisk chmurowych jako środowisk testowych. Instytucje finansowe na rynku kapitałowym będą korzystać, w zależności od indywidualnych potrzeb, zarówno z rozwiązań w modelu SaaS, IaaS, jak i PaaS.

  1. Robo-doradztwo ważny element budowania przewag konkurencyjnych

Trend inwestowania automatycznego dotarł do Polski i na pewno będzie się rozwijał także w tym roku. Dzięki niemu dostęp do profesjonalnych usług doradztwa będą mieli nawet najdrobniejsi, a co za tym idzie często najmłodsi inwestorzy. Robo-doradztwo stanie się ważnym elementem budowania przewag konkurencyjnych na rynku maklerskim. Z danych portalu Statista wynika, że za 4 lata globalny rynek robo-doradztwa będzie wart już 2,5 bln USD. Aktywa robo-doradców w skali globalnej pod koniec 2020 r. sięgnęły niemal 1 bln USD. W 2018 roku urosły o 75% r/r, w 2019 o 59% r/r, a w 2020 poszły w górę o 20% r/r. Systemy robo-doradztwa dają dużą swobodę zarówno brokerowi, jak i inwestorowi indywidualnemu, który jest klientem docelowym. Ważne, aby tego typu rozwiązania dopuszczały inwestowanie na rynkach zagranicznych i dawały możliwość inwestowania we wszelkie dostępne instrumenty. Inwestor powinien mieć możliwość dokonania wyboru, czy rebalancing portfela będzie dokonywany automatycznie, czy też będzie musiał być zatwierdzany ręcznie. Pamiętajmy przy tym, że usługi robo-doradztwa nie zastąpią usług profesjonalnych doradców inwestycyjnych. Te skierowane będą w stronę budowania relacji w dłuższej perspektywie z inwestorami, których portfele osiągną odpowiednią wartość. W efekcie już widoczny jest trend budowania tego typu usług w modelu hybrydowym, z wykorzystaniem zarówno algorytmów jak i doświadczonych ekspertów.

  1. Cyfryzacja i automatyzacja procesów

Świat postępuje wraz z implementacją i rozwojem nowych technologii. Automatyzacja procesów na rynku kapitałowym trwa od wielu lat, a rozwój technologii i zmiany spowodowane pandemią tylko ją przyspieszyły. Miliony transakcji i przepływ olbrzymich ilości danych, który odbywa się każdego dnia wymaga coraz bardziej zaawansowanych i nowoczesnych rozwiązań. Innowacje będą wymuszane przez różne czynniki, takie jak m.in.: konieczność cyfryzacji części procesów w związku z pandemią czy napływ nowego pokolenia inwestorów, dla którego czymś naturalnym jest powszechne korzystanie z nowych technologii. Użytkownicy będą także oczekiwać większej szybkości i łatwości obsługi oraz skutecznego zarządzania ryzykiem inwestycyjnym. Będziemy nadal obserwowali rozwój rozwiązań z zastosowaniem sztucznej inteligencji, automatyzacji czy robotyzacji. To dzięki nim możliwe będzie tworzenie zaawansowanych analiz i dostarczenie wyższej jakości procesów wspierających inwestorów.

Artur Trunowicz, Dyrektor Pionu Rynku Kapitałowego Asseco Poland

Artykuł ukazał się na alebank.pl

Zobacz także