Asseco News
Asseco News to portal informacyjny Asseco Poland. Nasze treści kierujemy do wszystkich osób zainteresowanych tematyką IT, biznesowym aspektem nowych technologii, a także działalnością Asseco.

Promak Forum – nowy rozdział technologicznego rozwoju rynku kapitałowego

Wpływ pandemii na życie prywatne i zawodowe naszego społeczeństwa w ogromnym stopniu przełożył się na jego nawyki i oczekiwania względem sektora finansowego. Odsetek Europejczyków, którzy swoje sprawy bankowe załatwiają całkowicie zdalnie wzrósł na przełomie ostatnich trzech lat blisko 3-krotnie, a ponad 50 proc. z nich wskazuje, że kwestie związane z założeniem konta czy otwarciem nowego rachunku woli załatwiać on-line.[1] Takie podejście klientów oznacza dla instytucji finansowych konieczność stałego rozwoju technologicznego, który umożliwi im efektywne dostosowanie się do stawianych oczekiwań. Jakie trendy dominują w tym obszarze? W jakim kierunku instytucje oraz ich dostawcy IT powinni rozwijać udostępniane rozwiązania? Jaki wpływ mają na nie kwestie cyberbezpieczeństwa? Odpowiedzi, m.in. na te pytania poznali uczestnicy tegorocznej edycji Promak Forum, zorganizowanej przez Asseco.

Wszyscy pamiętamy okres pandemiczny, który wiązał się z bardzo szybkim przyspieszeniem procesów digitalizacji, a co się z tym wiąże zaadresowaniem usług rynku kapitałowego w sposób cyfrowy – powiedział Artur Trunowicz, Dyrektor Pionu Rynku Kapitałowego, Asseco Poland. Również wtedy mierzyliśmy się z popularnością tego sektora. Po początkowym spadku kursów rynek kapitałowy zyskał na atrakcyjności, a systemy IT były poddawane ciągłej presji spowodowanej kolejnymi rekordami związanymi z liczbą i wolumenem zleceń czy transakcji, które przetwarzały – dodał.

W II kwartale 2022 r. liczba rachunków inwestycyjnych w Polsce była wyższa o 5,5 proc. niż rok wcześniej. Z kolei liczba kont IKE i IKZE w domach maklerskich, jak również związanych z nimi aktywów w pierwszej połowie br. zanotowała ponad 10 proc. wzrost. [2]

System w pełni skalowalny

Zmieniająca się koniunktura rynku kapitałowego powinna mieć przełożenie na obsługujące ten sektor rozwiązania IT. Generuje ona przede wszystkim potrzebę ich pełnej skalowalności. Takie możliwości daje chmura obliczeniowa, która umożliwia szybką reakcję na zwiększone lub zmniejszone zapotrzebowanie biznesowe bez ingerencji w bieżącą architekturę systemów.

Asseco dysponuje własnymi centrami danych, infrastrukturą informatyczną oraz kompetencjami, dzięki którym może dostarczać swoim klientom rozwiązania chmurowe. Oferta firmy obejmuje usługi oparte o chmurę prywatną preferowaną przez klientów z sektora publicznego lub sektorów regulowanych oraz rozwiązania w modelu multicloud, realizowane w oparciu o chmurę publiczną dostawców globalnych. Ta ostatnia opcja ma szczególne znaczenie w kontekście bieżącej sytuacji geopolitycznej. Po agresji Rosji na Ukrainę wzrosło bowiem ryzyko cyberataków na serwerownie w Polsce, a przeniesienie danych do chmury umożliwia zlokalizowanie ich w różnych repozytoriach na całym świecie.

Nowy wymiar cyberzagrożeń

W związku z wojną na Ukrainie dwie trzecie firm zmieniło strategię bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni, a aż 64 proc. przedsiębiorstw uważa, że próbowali je atakować cyberprzestępcy sponsorowani przez obce państwa.[3] Fakt, że sektorem najbardziej narażonym na ataki jest branża finansowa, pokazuje jak priorytetowym obszarem rozwoju technologicznego powinno być dla niej cyberbezpieczeństwo. Szczególnie ważnym aspektem jest skuteczne zarządzanie tożsamością cyfrową, która w dobie m.in. technologii mobilnych czy migracji do chmury staje się fundamentem cyberbezpieczeństwa.

Kolejna generacja systemów maklerskich

Coraz szerszy zakres świadczonych usług, zwiększający się stopień scyfryzowania społeczeństwa, a co się z tym wiąże cyberzagrożeń oraz dostępność zaawansowanych technologii mają ogromny wpływ na rozwój systemów dedykowanych dla rynku kapitałowego. Zmiany w systemach muszą przede wszystkim następować w krótkim czasie. Time-to-market, czyli okres od pojawienia się pomysłu do jego wdrożenia wpływa bowiem na konkurencyjność instytucji korzystającej z danego rozwiązania oraz jej standardy cyberbezpieczeństwa. W takim przypadku najlepiej sprawdza się architektura mikroserwisowa i modularyzacja, dzięki czemu zmiany dokonywane są w pojedynczych modułach, co oznacza brak konieczności modyfikacji i testowania całego systemu. Powinna być ona wspierana metodyką DevOpS, gdzie produkcja oprogramowania odbywa się w spójny i zautomatyzowany sposób od momentu kompilacji, a następnie na etapie instalacji i wdrożenia. Kluczowym obszarem jest również dostosowanie architektury systemu do uruchomienia we wspomnianej już chmurze publicznej. Wykorzystanie rozwiązań chmurowych daje bowiem możliwość skalowania systemu, skrócenia time-tom-market oraz optymalizacji kosztów, obejmujących zasoby, stabilność i bezpieczeństwo rozwiązań.

What’s next? Promak Next

Asseco dynamicznie reaguje na zmiany rynkowe i pojawiające się trendy oraz stale rozwija swoją ofertę. Promowane przez firmę rozwiązanie Promak Next, to skalowalny system core’owy w chmurze, który zapewnia zautomatyzowaną obsługę operacji na globalnych rynkach kapitałowych. Jego architektura oparta jest o miniaplikacje, które pozwalają na łatwą rozbudowę rozwiązania oraz szybką integrację z innymi produktami lub usługami, co umożliwia stworzenie jednego spójnego systemu dla biura lub domu maklerskiego.

Więcej informacji na: https://promak.asseco.com/promak-next/

Zachęcamy do obejrzenia paneli i debat, które odbyły się podczas tegorocznego Promak Forum oraz komentarzy ekspertów.

[1] Kearney, European Retail Banking Radar

[2] UKNF, Badanie SII 2021

[3] cyberdefence24.pl

Zobacz także