Asseco News
Asseco News to portal informacyjny Asseco Poland. Nasze treści kierujemy do wszystkich osób zainteresowanych tematyką IT, biznesowym aspektem nowych technologii, a także działalnością Asseco.

Prawie 400 tys. linii kodu dla branży chemicznej

Zespół Asseco opracował system informatyczny Asseco SDS. Rozwiązanie wspiera firmy z branży chemicznej w zarządzaniu bezpieczeństwem produktowym w obszarze zakupu, logistyki, sprzedaży, dystrybucji oraz produkcji substancji i mieszanin niebezpiecznych. System umożliwia, m.in. pełną kontrolę i standaryzację procesu zarządzania bezpieczeństwem produktowym. Pozwala także na skrócenie czasu wytwarzania kart charakterystyki substancji niebezpiecznych (SDS) i ograniczenie kosztów. Rozwiązanie Asseco zostało już wdrożone w jednym z największych polskich przedsiębiorstw.

 

Wdrożenie Asseco SDS pozwoliło nam skutecznie dostosować naszą działalność do zmieniających się regulacji prawnych w zakresie REACH i CLP. Zyskaliśmy pełna kontrolę nad cyklem dokumentacji technologicznej i kart charakterystyki. Udało nam się również standaryzować proces wytwarzania ww. dokumentacji w spółkach Grupy Kapitałowej LOTOS – powiedział Tadeusz Rogaczewski, Dyrektor Biura Informatyki Grupy LOTOS S.A.

 

http://sds.asseco.com/