Asseco News
Asseco News to portal informacyjny Asseco Poland. Nasze treści kierujemy do wszystkich osób zainteresowanych tematyką IT, biznesowym aspektem nowych technologii, a także działalnością Asseco.

Potrzeby IT w telekomach w ramach poszukiwania nowych usług i rozwoju infrastruktury

Operatorzy telekomunikacyjni są liderami w zakresie wykorzystania zaawansowanych technologii. Potrafią błyskawicznie wprowadzać produkty na rynek, umieją zarządzać bogatą ofertą produktową oraz realizacją kampanii marketingowych na szeroką skalę. Ponadto, posiadają wyspecjalizowane zespoły ekspercie, odpowiednio zamodelowane procesy biznesowe oraz bogate środowisko narzędzi IT. Jednocześnie, operatorzy muszą funkcjonować w realiach nasyconego rynku telefonii mobilnej, co powoduje konieczność walki o klienta coraz to innymi metodami. Dlatego też, oprócz usług telekomunikacyjnych oferują także Internet stacjonarny i mobilny oraz płatną telewizję, a także usługi bankowe. Ostatnio częściej słyszymy też o możliwości zakupu prądu czy produktów bankowych od tego samego telekomu. Wchodzenie na nowe rynki wymaga dostosowania narzędzi informatycznych. Ciekawym przykładem jest Polkomtel, który wdrożył system bilingowy Asseco (AUMS) — niezbędny do rozliczania oraz sprzedaży energii elektrycznej na rynku B2B oraz na rynku masowym.

Telekomy poszukują przychodów poza swoim sektorem, ale poszukują też oszczędności. Rozbudowane środowisko teleinformatyczne stanowi dla nich istotny koszt, a więc jest obszarem, gdzie wciąż można zwiększać efektywność. Przykładem takiego podejścia jest Grupa Orange, która realizuje program konsolidacji dostawców. Jego celem jest optymalizacja kosztów, krótszy czas dostarczania rozwiązań dla biznesu oraz ich lepsza jakość. W ramach tego projektu Orange Polska wybrało czterech kluczowych partnerów IT – w tym Asseco Poland. Asseco odpowiada za utrzymanie i rozwój systemów bilingowych, sprzedaży i obsługi klienta oraz za warstwę integracyjną w części stacjonarnej. Ponadto świadczymy usługi outsourcingowe systemu bilingowego dla telefonii stacjonarnej.

Radosław Semkło, Dyrektor Pionu Telekomunikacji i Mediów, Asseco Poland