Asseco News
Asseco News to portal informacyjny Asseco Poland. Nasze treści kierujemy do wszystkich osób zainteresowanych tematyką IT, biznesowym aspektem nowych technologii, a także działalnością Asseco.

Optymalizacja kosztów w banku

Obszarem, w którym drzemie duży potencjał wzrostu efektywności czy redukcji kosztów operacyjnych banku, jest optymalizowanie jego procesów biznesowych. Doskonaląc swoje procesy biznesowe, banki mogą uzyskać znaczne oszczędności między innymi w obszarze stosowanych na potrzeby ich obsługi rozwiązań informatycznych.

Widoczna jest rosnąca popularność narzędzi typu workspace agregator, które oprócz integrowania interfejsów użytkownika, pozwalają również na stosunkowo łatwą implementację zmian w obsługiwanych przez nie procesach biznesowych.
Do tego rodzaju systemów należy najnowszy system Asseco Poland, def3000/UFE – Universal Front End. def3000/UFE przy okazji udostępniania jednorodnego, zintegrowanego środowiska pracy użytkownika, umożliwia również pomiar efektywności zaimplementowanych w nim procesów.
Zastosowanie systemu zwiększa efektywność pracowników, komfort ich pracy, jakość wprowadzanej za jego pośrednictwem informacji, a przy tym prowadzi do zmniejszania kosztów wdrażania zmian w procesach obsługi klienta, w tym także kosztów związanych ze szkoleniem pracowników.

Sławomir Ziajka, Zastępca Dyrektora Pionu Banków Komercyjnych, Asseco Poland

Zobacz także