Asseco News
Asseco News to portal informacyjny Asseco Poland. Nasze treści kierujemy do wszystkich osób zainteresowanych tematyką IT, biznesowym aspektem nowych technologii, a także działalnością Asseco.

Nowy kontrakt z bankiem BGK

Asseco dostarczy zestaw nowych funkcjonalności w systemie przetwarzania transakcji skarbowych def3000/TR (Treasury) dla banku Banku Gospodarstwa Krajowego. Wartość umowy wynosi 1,42 mln zł brutto.

Rozwiązanie zostanie rozbudowane zgodnie z wytycznymi unijnego rozporządzenia EMIR, które zakłada między innymi konieczność prowadzenia rozliczeń transakcji skarbowych z udziałem kontrahenta centralnego (CCP). System zapewni także możliwość przetwarzania obligacji ze zmiennym nominałem, obligacji z amortyzacją nominału w ramach obsługi transakcji na papierach wartościowych, w tym emisji organizowanych dla klientów Banku.

Zobacz także