Asseco News
Asseco News to portal informacyjny Asseco Poland. Nasze treści kierujemy do wszystkich osób zainteresowanych tematyką IT, biznesowym aspektem nowych technologii, a także działalnością Asseco.

Certyfikat dla Asseco Audit Planning and Management System

Zgodność działania Asseco APMS z międzynarodowymi standardami została potwierdzona certyfikatem Stowarzyszenia Audytorów Wewnętrznych IIA Polska. To pierwszy w Polsce certyfikowany system IT, który wspiera proces audytu wewnętrznego w organizacji.

Stowarzyszenie Audytorów Wewnętrznych IIA Polska zbadało oprogramowanie Asseco do planowania i zarządzania audytem wewnętrznym. Badanie potwierdziło, że Asseco APMS działa zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Praktyki Zawodowej Audytu Wewnętrznego w zakresie standardów działania 2010-2500.

– Cieszymy się, że nasz produkt spełnia tak wysokie wymagania. Włożyliśmy mnóstwo pracy, by z pełnym przekonaniem poddać to narzędzie szczegółowej i krytycznej analizie wiodącej do uzyskania certyfikatu, który potwierdza jego jakość. Osiągnęliśmy to dzięki ciężkiej pracy całego zespołu – mówi Magdalena Jędrzejewska, Dyrektor Działu Audytu Wewnętrznego w Asseco Poland.

The Institute of Internal Auditors (IIA) został założony w 1941 roku. Jest najstarszą i największą na świecie organizacją audytorów wewnętrznych. Skupia ponad 170 000 osób zrzeszonych w blisko 200 oddziałach narodowych i organizacjach afiliowanych. W Polsce IIA jest reprezentowany przez Stowarzyszenie Audytorów Wewnętrznych IIA Polska.

Asseco APMS umożliwia generowanie rocznych bądź kilkuletnich planów audytu, obejmujących wiele obszarów. System pozwala na zaplanowanie audytów w oparciu o ocenę ryzyka, wyznaczenie terminów, składu zespołu audytorów, określenie szczegółowego zakresu obejmującego zarówno procesy, jak i komórki organizacyjne, przygotowanie testów oraz udokumentowanie realizacji audytu i zarchiwizowanie dokumentacji roboczej. Rozwiązanie służy także do generowania raportów z audytu oraz monitorowania realizacji działań korekcyjnych poprzez automatyczne rozsyłanie maili do osób odpowiedzialnych o zbliżających się czy przekroczonych terminach. Ponadto umożliwia przypisywanie użytkownikom ról, a także generowanie i eksportowanie do arkusza kalkulacyjnego różnych raportów.

Zobacz także