Asseco News
Asseco News to portal informacyjny Asseco Poland. Nasze treści kierujemy do wszystkich osób zainteresowanych tematyką IT, biznesowym aspektem nowych technologii, a także działalnością Asseco.

Nowy JPK_VAT w wersji elektronicznej już od 1 października 2020 r.

Z dniem 1 października 2020 roku wejdzie w życie rozporządzenie Ministerstwa Finansów ws. nowego pliku JPK_VAT. Zmiany dotyczą struktury pliku i polegają przede wszystkim na połączeniu raportowanych danych o VAT z deklaracji VAT-7, VAT-7K oraz JPK_VAT.  

Wprowadzenie nowego pliku JPK_VAT oznacza, że przedsiębiorca będzie przesyłał już tylko jeden plik, a nie jak dotychczas dwa. Według wcześniejszych planów już od 1 kwietnia miały w ten sposób raportować duże firmy, a od 1 lipca również mikroprzedsiębiorstwa. Natomiast ze względu na pandemię COVID-19 wprowadzono zmiany, które spowodują, że wszyscy czynni podatnicy VAT będą musieli się dostosować do nowych przepisów od 1 października 2020 r.

Nowy JPK_VAT będzie zawierać:

  • zestaw informacji o zakupach i sprzedaży, który wynika z ewidencji VAT za dany okres,
  • pozycje z obecnej deklaracji VAT-7 (VAT-7K),
  • dodatkowe dane, które są potrzebne do analizy poprawności rozliczenia.

Kwalifikowany podpis elektroniczny

Plik będzie składany jedynie w wersji elektronicznej i musi zostać podpisany. W tym celu można użyć kwalifikowanego podpisu elektronicznego, który jest obecnie najbardziej uniwersalnym narzędziem dostępnym na rynku służącym do podpisywania dokumentów elektronicznie.

Poprawne złożenie nowego pliku JPK_VAT zostanie poświadczone Urzędowym Potwierdzeniem Odbioru – UPO. Przy korzystaniu z podpisu kwalifikowanego do podpisywania JPK_VAT należy pamiętać, aby użyć formatu podpisu XAdES a typ podpisu ustawić na wewnętrzy, co oznacza, że plik będzie zawierał zarówno podpis, jak i treść dokumentu. Przy podpisywaniu pliku JPK_VAT można skorzystać z usług pełnomocnika. W praktyce takie deklaracje w formie elektronicznej, na mocy udzielonego pełnomocnictwa, często podpisuje sporządzający. Zazwyczaj jest to osoba zajmującą się w firmie księgowością lub biuro rachunkowe.

Zmiany dla wszystkich podatników VAT

Nowy JPK_VAT składają wszyscy przedsiębiorcy zarejestrowani jako czynni podatnicy VAT, także ci, którzy mają małe firmy lub prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą. Nowy JPK VAT należy złożyć do 25. dnia miesiąca za miesiąc poprzedni tj. pierwszy termin końcowy dla nowego JPK_VAT  to 25 listopada 2020 r. Plik będzie obowiązkowo składany elektronicznie raz w miesiącu lub kwartalnie, w zależności od przyjętych przez podatnika okresów rozliczeniowych.

Więcej informacji o podpisie elektronicznym: https://www.certum.pl/pl/

Paweł Wojtaszyk, Specjalista ds. analiz rynku, Asseco Data System

Zobacz także