Asseco News
Asseco News to portal informacyjny Asseco Poland. Nasze treści kierujemy do wszystkich osób zainteresowanych tematyką IT, biznesowym aspektem nowych technologii, a także działalnością Asseco.

Laboratorium przyszłości w Chorzowie

Chorzowskie Centrum Pediatrii i Onkologii to nowocześnie wyposażony ośrodek regionalny, w którym doświadczony zespół medyczny posiada zaawansowaną technologicznie pracownię diagnostyki obrazowej, która dysponuje kilkoma urządzeniami do Rezonansu Magnetycznego, Spiralnym Tomografem Komputerowym oraz gabinetami USG i RTG. Wszystkie te urządzenia służą pacjentom, zarówno dzieciom, jak i dorosłym, również innych placówek medycznych z terenu województwa. Szpital posiada także zespół poradni specjalistycznych dla dzieci oraz nowoczesne Laboratoria Bakteriologiczne i Analityczne. Pracownie Audiometryczne, a także pracownia video EEG, działają na rzecz pacjentów 12 oddziałów szpitala i 9 poradni przyszpitalnych.Chorzowskie Centrum Pediatrii i Onkologii jako jedyne w województwie posiada aparat do znieczulenia, który może pracować w rezonansie magnetycznym, co umożliwia wykonywanie badań u pacjentów nieprzytomnych, niemowląt i małych dzieci.

 

Szpital przyszłości

 

W Chorzowskim Centrum Pediatrii i Onkologii funkcjonuje system informatyczny firmy Asseco Poland S.A. Zapewnia on obsługę elektronicznej historii choroby pacjenta. Niestety, brakującym elementem układanki był system do obsługi Laboratorium – powiedział dr n.med. Grzegorz Szpyrka, dyrektor ChCPiO. W dobie XXI wieku brak tego systemu zaburzał organizację pracy w zakresie zlecenia i wykonywania badań laboratoryjnych. Mając na uwadze również obowiązek prowadzenia Elektronicznej Dokumentacji Medycznej, została podjęta decyzja o zakupie i wdrożeniu systemu dla Labaratoriów. Korzystając z naszych doświadczeń wybraliśmy oprogramowanie Asseco.

 

Wdrożenie prowadzone przez Asseco Poland rozpoczęło się październiku i trwało zgodnie z harmonogramem do grudnia 2013 r. Zaangażowanych w nie było łącznie ok. 350 osób. W ramach projektu stworzono w szpitalu Zintegrowany System Informatyczny (ZSI), obejmujący Laboratorium wraz z podłączeniem kilkunastu aparatów, a także dostarczenie sprzętu komputerowego, drukarek i czytników kodów kreskowych.

 

Wdrożenie systemu laboratoryjnego udało się przeprowadzić w sposób przyjazny dla personelu i bez zaburzenia organizacji pracy samego laboratorium – dodaje dr Szpyrka.

 

Na realizację projektu zespół miał do dyspozycji 60 dni od momentu podpisania umowy. Laboratorium zinformatyzowano modułami do obsługi analityki, mikrobiologii, serologii oraz punktów pobrań i banku krwi – podsumował Roman Kacy, Manager Projektu, Asseco Poland.

 

W placówce, dokładnie w tym samym czasie, realizowano również dwa inne projekty: podłączenie dodatkowych aparatów analitycznych firmy ResQmed oraz wdrożenie modułu Sprzedaży Usług Medycznych i Zleceń wraz z integracją z systemem RIS/PACS. Prace te również zakończono w zakładanym terminie i budżecie.

 

Współpraca z przedstawicielami partnera firmy Asseco przebiegała bez zastrzeżeń. W zasadzie jedyne trudności jakie występowały, wynikały z wieku oraz wyposażenia naszych aparatów laboratoryjnych. Specjaliści z Asseco na bieżąco dostrajali system według naszych wskazówek. Problemy dotyczące aparatury były rozwiązywane we współpracy z serwisami zewnętrznymi, obsługującymi te aparaty. Dostrojenie systemu było tylko kwestią czasu – relacjonował Paweł Gabriel, kier. Działu Informatyki w ChCPiO. Szefom IT, których czeka podobny projekt doradziłbym dokładną analizę przedwdrożeniową, określającą możliwości techniczne podłączenia aparatów do systemu – dodał.

 

Inwestycja, która się opłaca

 

Zintegrowany System Informatyczny jest fundamentem i bazą do uruchomienia Elektronicznej Dokumentacji Medycznej. Wśród korzyści wdrożenia systemu ZIS należy zwrócić uwagę na uszczelnienie systemu badań laboratoryjnych w szpitalu oraz poprawę jakości pracy personelu poprzez uporządkowanie systemu zleceń, obróbkę wyniku na poziomie laboratorium, skrócenie czasu realizacji zlecenia, a także szybki podgląd wyników badań laboratoryjnych na każdym komputerze szpitalnym.

 

Uruchomienie szpitalnego systemu kodów kreskowych pozwoliło na usprawnienie pracy oddziału. Wszystkie zlecenia badań laboratoryjnych i mikrobiologicznych są widoczne w systemie i łatwo dostępne dla pracowników. Wyniki te są także widoczne dla konkretnego pacjenta przez cały czas jego pobytu w szpitalu. Inną zaletą systemu jest skrócenie czasu dostępu do wyniku, gdyż jest on natychmiast widoczny w systemie, co umożliwia lepsze planowanie badań – powiedziała Aleksandra Brysz, pielęgniarka koordynująca Oddziału Ortopedii dla Dzieci w ChCPiO.

 

Chorzowska placówka planuje dalszą rozbudowę systemu. Za ten projekt również będzie odpowiedzialne Asseco.

 

Asseco Poland jest największą polską firmą informatyczną notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Od ponad 20 lat tworzy zaawansowane technologicznie oprogramowanie dla firm i instytucji z kluczowych sektorów gospodarki. To obecnie największa spółka informatyczna w Europie Środkowej oraz szósty producent oprogramowania w Europie.

 

Jest liderem na rynku rozwiązań informatycznych dla opieki zdrowotnej i producentem autorskich rozwiązań IT, z których korzysta ponad 450 szpitali w Polsce, jednostki Narodowego Funduszu Zdrowia, Centra Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, uzdrowiska, a także ponad 14 tys. przychodni i gabinetów lekarskich.

Zobacz także