Asseco News
Asseco News to portal informacyjny Asseco Poland. Nasze treści kierujemy do wszystkich osób zainteresowanych tematyką IT, biznesowym aspektem nowych technologii, a także działalnością Asseco.

Kwalifikowany e-podpis – nowe zalecenia Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji

Otrzymujesz dokumenty z podpisem elektronicznym? Spotkałeś się z sytuacją, w której wynik walidacji prawidłowości podpisu był niejednoznaczny? Czy w związku z tym powinieneś odrzucić dokument? Eksperci PIIT (Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji) opracowali zalecenia, które mogą pomóc w interpretacji niejednoznacznego wyniku walidacji. Wskazówki te będą szczególnie przydatne dla podmiotów administracji publicznej oraz przedsiębiorców.

Kwalifikowany podpis elektroniczny umożliwia digitalizację dokumentacji i jest szeroko wykorzystywany zarówno w administracji, jak i biznesie. Istotnym elementem dokumentacji cyfrowej jest weryfikacja poprawności złożonego na nim podpisu. Usługą, która do tego służy jest walidacja (weryfikacja potwierdzona raportem) ważności e-podpisu. Jeżeli został on prawidłowo złożony, to w wyniku jego walidacji mamy do czynienia ze statusem „pozytywnie zweryfikowany”. Może jednak wystąpić sytuacja, kiedy będzie on „negatywy” lub „nieokreślony”.

Opracowany przez nas dokument zawiera szereg wskazówek, które w sytuacji, kiedy wynik walidacji podpisu elektronicznego jest niejednoznaczny, pomogą dokonać jego interpretacji celem jednoznacznego zaakceptowania lub odrzucenia dokumentu – powiedział Artur Miękina, Dyrektor Sprzedaży Projektów Kluczowych w Asseco Data Systems oraz jeden z autorów rekomendacji. Warto zaznaczyć, że walidacja e-podpisów dotyczy nie tylko przedsiębiorców ale też podmiotów administracji publicznej, szczególnie w kontekście dokumentacji przesyłanej poprzez wykonawców w ramach zamówień publicznych – dodał.

Zgodnie z zaleceniami PIIT, aby kwalifikowany podpis elektroniczny był uznany za ważny, powinien spełnić szereg warunków. Przede wszystkim powinien posiadać znacznik czasu, tak aby ze 100% pewnością można było określić datę powstania lub sygnowania dokumentu. Ważne jest również, aby do dokumentacji dołączony był raport z walidacji podpisu. Istotna jest także konserwacja podpisu. Usługa ta pozwala na podtrzymanie mocy dowodowej w długim okresie. Umożliwia więc potwierdzenie prawne poprawności i autentyczności złożonego podpisu kwalifikowanego pod danym dokumentem zarówno w momencie jego akceptacji, jak i później w przypadku jakichkolwiek wątpliwości.

Pobierz dokument „Wskazówki dotyczące akceptacji kwalifikowanych podpisów elektronicznych. Zalecenia ekspertów Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji”

Zobacz także