Asseco News
Asseco News to portal informacyjny Asseco Poland. Nasze treści kierujemy do wszystkich osób zainteresowanych tematyką IT, biznesowym aspektem nowych technologii, a także działalnością Asseco.

Kontakt z pacjentem w dobie pandemii – zdalny, mobilny i bezpieczny

Pandemia zmieniła sposób kontaktu pacjentów z jednostkami medycznymi. Rozpowszechniły się teleporady, systemy związane z elektroniczną wymianą dokumentacji czy aplikacje umożliwiające szybki kontakt z przychodnią. O wyzwaniach stojących przed ośrodkami zdrowia, potrzebie udoskonalania systemu wizyt oraz narzędziu mKolejka od Asseco mówi Szymon Chamuczyński, Dyrektor Działu Produktów Masowych w pionie Opieki Zdrowotnej, Asseco Poland.

Jak pandemia zmieniła sposób kontaktu i opieki nad pacjentami?

W okresie pandemii kontakt pacjentów z jednostkami medycznymi ulegał różnym przemianom.
W znaczącym stopniu postawiono na wizyty zdalne, czyli przeniesienie bezpośrednich spotkań do świata wirtualnego, w którym cała wizyta obsługiwana jest przez telefon lub przez połączenie wideo, wykorzystujące odpowiednie oprogramowanie. Nie zastąpiło to jednak potrzeby realizacji wizyt w bezpośrednim kontakcie z lekarzem. Przy takich sytuacjach pojawił się natomiast temat zachowania odpowiedniego bezpieczeństwa pacjenta i personelu medycznego. Istotne stało się to, kto może wchodzić do budynków poradni, ile osób przebywa w poczekalniach, czy wreszcie jak powinna wyglądać procedura obsługi w gabinecie. Te, wydawałoby się mało istotne we wcześniejszych czasach zasady, nagle stały się jednymi z ważniejszych w dobie Covid-19.

Jakie projekty związane z e-zdrowiem rozwinęły się w czasie pandemii, a jakie przez nią zostały wywołane?

Ze względu na ograniczenie ilości kontaktów na pewno w dużym stopniu rozwinęły się projekty związane z elektroniczną wymianą dokumentacji medycznej w zakresie recept, skierowań, czy wyników badań. Inne projekty, dla których pandemia miała stać się trampoliną rozwojową, wbrew oczekiwaniom, wyhamowały. Dotyczy to na przykład wideo wizyt, które w znakomitej większości są zastępowane przez porady przeprowadzane telefonicznie. Pandemia jest jednak szansą na uruchamianie małych rozwiązań, zorientowanych na usuwaniu konkretnych problemów z nią związanych, a bazujących na tym, co jednostki medyczne już wykorzystują. Chodzi tu na przykład
o różnego rodzaju aplikacje mobilne wspierające kontakt pacjenta z jednostkami medycznymi.

Na co powinny zwracać uwagę ośrodki zdrowia decydując się na wdrożenie nowych systemów? Jakie są aktualnie największe potrzeby?

Przede wszystkim na to, jaki problem dane narzędzie rozwiązuje. Warto szukać systemów nakierowanych na konkretne problemy, a nie skupiać się na wdrożeniach tylko po to, by móc powiedzieć „rozwijamy się”. Jeśli chcemy na przykład ograniczyć ilość osób przychodzących do nas po informacje o wynikach badań laboratoryjnych lub inne dokumenty z procesu leczenia to wybierzmy rozwiązanie, które robi to w sposób zdalny. Jeśli chcemy, aby pacjenci nie gromadzili się w naszych poczekalniach, to dajmy im do ręki coś, co pozwoli im oczekiwać na wizytę nawet poza terenem jednostki medycznej.

Rządowe obostrzenia powodują, że czekając w kolejce do lekarza nierzadko pacjenci zmuszeni są do spędzenia kilkudziesięciu minut na dworze. Przy obecnej aurze pogodowej, jest to szczególnie dokuczliwe. Czy Asseco ma na to jakiś pomysł?

To raczej nie rządowe obostrzenia, ale czasami groteskowe podejście do tych obostrzeń i do bezpieczeństwa może rodzić takie sytuacje. Znaczna część z nas widziała w telewizji materiał o pacjentach stukających w szybę, aby otrzymać swoje dokumenty albo o kolejkach przed drzwiami do poradni. To raczej wyjątki, ale problemy omówione wyżej są realne. Pewną odpowiedzią na nie jest rozszerzenie naszej aplikacji mobilnej Informacje Medyczne o funkcjonalność obsługi kolejek do gabinetów – mKolejka.

Jak w praktyce działa mKolejka?

Sposób działania modułu jest niezwykle prosty. Personel przychodni tak jak wcześniej potwierdza wizyty w Terminarzu mMedica, pacjenci natomiast dostają informację poprzez darmową aplikację na swój telefon o postępie kolejki oraz ilości osób oczekujących jeszcze na wizytę. Oznacza to, że nie muszą oczekiwać pod gabinetem lub pod drzwiami poradni, a mogą spokojnie spędzić ten czas w aucie, pobliskiej kawiarni lub robić niedaleko zakupy. Wybierając opcję informowania o zmianach w kolejce, pacjenci będą otrzymywali powiadomienia za każdym razem, gdy ktoś zakończy wizytę. Jest to proste i skuteczne rozwiązanie, które od strony lekarza jest w zasadzie bezobsługowe. Natomiast ze strony pacjenta, odpowiada na jego potrzeby przy jednoczesnym poszanowaniu praw i zapewnieniu komfortu korzystania ze świadczeń medycznych.

Jak przychodnie mogą skorzystać z tego innowacyjnego narzędzia?

Podstawowy warunek to posiadanie naszego rozwiązania do obsługi poradni, czyli mMedica wraz z odpowiednim zestawem dodatków. Jeśli jednostka już ten system posiada, to samo wdrożenie nowego rozwiązania jest proste, szybkie i niskokosztowe. Drugim warunkiem koniecznym są pacjenci wyposażeni w aplikację mobilną Informacje Medyczne zintegrowaną z daną jednostką medyczną. Tylko tacy pacjenci będą mogli czerpać korzyści z mobilnej kolejki.

Więcej informacji o mKolejce na stronie: Informacje Medyczne

Zobacz także