Asseco News
Asseco News to portal informacyjny Asseco Poland. Nasze treści kierujemy do wszystkich osób zainteresowanych tematyką IT, biznesowym aspektem nowych technologii, a także działalnością Asseco.

Koniec fraudów w instytucjach finansowych?

Fraudy stanowią wyzwanie dla firm z sektora finansowego. Z każdym rokiem zjawisko to staje się coraz większym problemem, które nie tylko przybiera na sile, ale również opiera się na bardziej złożonych i wyrafinowanych sposobach działania przestępców. Ma negatywny wpływ na firmy, instytucje oraz ich klientów, a w konsekwencji na całą gospodarkę. Dlatego tak ważne jest stosowanie nowoczesnych rozwiązań informatycznych, które pomagają w ich skutecznym przeciwdziałaniu.

 

Nie ma takiej firmy czy organizacji, która nie byłaby narażona na fraudy, ale to właśnie instytucje finansowe cieszą się największym zainteresowaniem oszustów. Badania (i) przeprowadzone pod koniec 2016 roku pokazują, że w Polsce aż 63 proc. z nich zetknęło się z próbą wyłudzenia pieniędzy. Najczęściej stosowana przez oszustów metoda, która wystąpiła w 45 proc. zidentyfikowanych przypadków, bazowała na wykorzystaniu skradzionych lub fałszywych dokumentów. Na ten rodzaj wyłudzeń zostało narażonych aż 74 proc. instytucji finansowych w naszym kraju. Wśród popularnych metod stosowanych przez oszustów znajduje się również „masaż danych”, polegający na manipulacji zdolnością kredytową. Powszechnym problemem są także wyłudzenia związane z kartami płatniczymi. Według danych Narodowego Banku Polskiego (ii) tylko w II połowie zeszłego roku banki zgłosiły prawie 47,7 tys. oszustw w wykorzystaniem tej metody o łącznej wartości 14,2 mln zł. Oznacza to wzrost o 10,4% w porównaniu do I półrocza 2016 roku.

 

Człowiek i technologie

Globalizacja rynku finansowego, rozwój technologii informatycznych czy uruchamianie nowych kanałów dystrybucji usług oraz produktów powoduje, że organizacje narażone są na nieznane wcześniej typy fraudów. I to właśnie zmienność metod stosowanych przez oszustów stanowi największe wyzwanie w walce z nadużyciami, które przybierają coraz bardziej złożone i wyrafinowane formy.

 

Sukces instytucji finansowej w przeciwdziałaniu nadużyciom może zapewnić tylko właściwe funkcjonowanie trzech kluczowych czynników. Pierwszym z nich jest świadomość istnienia zagrożenia, ponieważ jest ono realne dla każdej firmy, bez względu na rodzaj prowadzonej działalności. Kolejny element stanowi zespół specjalistów antyfraudowych, który zajmuje się tropieniem nieprawidłowości. W jego skład powinny wejść osoby doskonale znające specyfikę firmy i na bieżąco śledzące nowe metody wykorzystywane przez przestępców. Trzecim i bardzo istotnym elementem ochrony antyfraudowej, jest wykorzystanie nowoczesnych systemów informatycznych, takich jak Asseco Fraud Detection System (Asseco FDS), który umożliwia sprawną detekcję nadużyć i ogranicza możliwość wystąpienia zarówno wewnętrznych jak również zewnętrznych zagrożeń.

 

Skuteczne zapobieganie fraudom

Problem z którym zmagają się instytucje finansowe, to rozproszenie narzędzi informatycznych. Często w jednej instytucji finansowej funkcjonuje kilka systemów wspierających walkę z nadużyciami – system dedykowany nadużyciom kartowym, system do nadużyć kredytowych czy do bankowości internetowej. Istnieje wiele przesłanek natury organizacyjnej oraz finansowej, które jednoznacznie wskazują na korzyści wynikające z zastosowania rozwiązania o charakterze kompleksowym, pozwalającego na uzyskanie efektu synergii.

 

Taka właśnie idea przyświecała autorom systemu Asseco FDS, który znacząco rozszerza możliwości oferowane przez istniejące rozwiązania antyfraudowe. Posiada wysoką elastyczność, zapewnia możliwość samodzielnego zarządzania systemem i weryfikację danych w czasie rzeczywistym. Oprócz kompleksowego podejścia do nadużyć, atutem Asseco FDS jest również obecność modułu Anti Money Laundering (AML). Pozwala to na sprawną weryfikację danych klienta, transakcji oraz podejmowanych przez niego działań w tych dwóch obszarach. Współpraca modułów zapewnia większą efektywność i wydajność w identyfikacji niepożądanych zjawisk. Dzięki temu możliwa jest budowa wspólnych reguł, wykorzystanie jednego repozytorium danych i eliminacja konieczności dublowania działań związanych z analizą informacji. Pozwala na szybkie i sprawne uzyskanie danych dotyczących wystąpienia przypadków, wymagających interwencji specjalistów antyfraudowych i AML’owych.

 

Redukcja nie eliminacja

Skala nadużyć związanych z fałszerstwami, kradzieżą tożsamości czy wyłudzeniami kredytowymi wzrasta z każdym rokiem. Nie ulega wątpliwości, że skuteczne przeciwdziałanie fraudom zewnętrznym i wewnętrznym w sektorze finansowym stanowi duże wyzwanie organizacyjnie oraz technologiczne. Należy pamiętać, że każda instytucja powinna posiadać swoją definicję sukcesu, gdyż całkowite wyeliminowanie nadużyć nie jest możliwe. Jednak zdecydowanie warto postawić na nowoczesne systemy IT, które pozwolą na redukcję zagrożeń, a tym samym ograniczenie strat finansowych poniesionych w wyniku fraudów.

 

Edyta Zdziarska, Ekspert Analityk, Asseco Poland.

 

 

i Badanie „Nadużycia w sektorze finansowym” przeprowadzone przez Konferencję Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce oraz firmę doradczą EY.
ii Raport NBP „Ocena funkcjonowania polskiego systemu płatniczego w I półroczu 2016 roku”

Zobacz także