Asseco News
Asseco News to portal informacyjny Asseco Poland. Nasze treści kierujemy do wszystkich osób zainteresowanych tematyką IT, biznesowym aspektem nowych technologii, a także działalnością Asseco.

Jakie trendy widać na rynku usług chmurowych w Polsce?

Dyrektor Pionu Rozwiązań Chmurowych w Asseco Data Systems Marcin Lebiecki w Raporcie „Cyberbezpieczeństwo: Trendy 2019” przygotowanym przez firmę Xopero Software wskazał na najważniejsze trendy widoczne na rynku usług chmurowych w Polsce.

Z raportu wynika, że ponad 48 proc. polskich przedsiębiorców zamierza w tym roku zwiększyć wydatki na bezpieczeństwo IT. Na znaczeniu zyskają usługi cyberbezpieczeństwa w chmurze, jako najszybciej nadążające za zmieniającymi się zagrożeniami.

Według ekspertów szybkość reakcji na zmieniający się krajobraz bezpieczeństwa IT może decydować nie tylko o efektywności, ale też istnieniu wielu przedsiębiorstw w 2019 r. Nowe trendy i zjawiska wymuszą na firmach błyskawiczne wdrażanie zmian, a technologie wpływające na poprawę cyberbezpieczeństwa staną się bardziej powszechne.

Eksperci zgodnie przewidują, że w tym roku dalszy rozwój będą przeżywały rozwiązania chmurowe. Obecnie ufa im aż 58 proc. przedsiębiorców w Polsce.

Zainteresowanie usługami chmurowymi na polskim rynku regularnie rośnie, zarówno w segmencie przedsiębiorstw korporacyjnych, jak i MŚP. Trend w kolejnym roku z pewnością się utrzyma i na podstawie naszych spostrzeżeń możemy wnioskować, że pozytywne doświadczenia przedsiębiorstw wpłyną na rozpowszechnienie Cloud Computing także w sektorze publicznym. Jednym z czynników, który będzie wpływał na dalszy wzrost popularności rozwiązań cloudowych jest rosnąca świadomość potrzeby wdrażania w firmach planów ciągłości działania czyli BCP.  Jednym z najważniejszych trendów 2019 roku będzie wzrost zainteresowania biznesu usługami chmurowymi.

Marcin Lebiecki, Dyrektor Pionu Rozwiązań Chmurowych w Asseco Data Systems.

21 proc. polskich firm zapowiada migrację swoich zasobów do chmury jeszcze w tym roku. Dostrzegają oni takie przewagi chmury obliczeniowej jak stabilność, elastyczność, niższe koszty utrzymania, czy szybki dostęp do informacji. Ekspert Asseco Data Systems wskazuje najważniejsze elementy sprawnego przeprowadzenia procesu migracji do chmury oraz wymienia zalety wynikające z funkcjonowania w modelu chmurowym:

Podczas procesu przechodzenia do chmury jednym z większych wyzwań jest precyzyjne zaplanowanie całego projektu. Migracja przeprowadzona z doświadczonym partnerem daje firmie pewność, że ciągłość funkcjonowania organizacji i pełna dostępność usług zostanie w czasie tego procesu zachowana. Bieżące funkcjonowanie w modelu chmurowym również daje większą skalę realizacji polityki BCP (planów ciągłości  działania). Umiejscowienie usług i danych w chmurze – szczególnie polskiej – eliminuje szereg ryzyk przy jednoczesnym ograniczeniu kosztów i przyspieszeniu wdrożeń nowych aplikacji. Chmura pozwala elastycznie dopasowywać jej możliwości do potrzeb konkretnych obszarów w organizacji. 

Marcin Lebiecki, Dyrektor Pionu Rozwiązań Chmurowych w ADS.

Cały raport do pobrania: https://lp.xopero.com/raport-2019-trendy-cyberbezpieczenstwo 

Zobacz także