Asseco News
Asseco News to portal informacyjny Asseco Poland. Nasze treści kierujemy do wszystkich osób zainteresowanych tematyką IT, biznesowym aspektem nowych technologii, a także działalnością Asseco.

Jak skutecznie raportować transakcje finansowe do GIIF?

Tylko do 13 lipca br. instytucje finansowe mają czas na dostosowanie swoich systemów informatycznych do wymogów ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Regulacje Ministerstwa Finansów określają zasady, według których podmioty obowiązane powinny raportować transakcje do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej (GIIF). O tym, jakie wyzwania stoją obecnie przed nimi i jak im sprostać mówiła Edyta Zdziarska, Konsultant Biznesowy, Asseco Poland podczas konferencji „Zarządzanie ryzykiem instytucji i transakcjami na gruncie aktów wykonawczych do AML IV”. Wydarzenie odbyło się w dniach 25-26 marca 2019 r. w Warszawie.

W swojej prezentacji pt. „Wdrożenie mechanizmów i systemów informatycznych obsługujących raportowanie do GIIF” Edyta Zdziarska zwróciła uwagę m.in. na zakres zmian, wynikających z wprowadzenia nowego rejestru transakcji raportowanych oraz na konieczność przystosowanie systemów informatycznych do najnowszych zasad.

Regulacje wynikające z ustawy AML mają na celu nie tylko zapewnić skuteczne zapobieganie nadużyciom finansowym, ale też wykazać rzeczywiste rezultaty działań instytucji obowiązanych. Stąd, tak ważne staje się posiadanie odpowiednich narzędzi informatycznych, które pozwolą monitorować transakcje, a w razie kontroli będą poświadczeniem tego, że dany podmiot wdrożył wszystkie niezbędne mechanizmy zapobiegania incydentom prania pieniędzy. System Asseco Anti-Money Laundering jest przykładem takiego rozwiązania. Dzięki niemu proces weryfikacji klientów oraz transakcji przebiega w sposób sprawny, ponieważ jest oparty na zautomatyzowanych mechanizmach. Każda z zarejestrowanych operacji jest poddawana procesowi walidacji, co gwarantuje zgodność raportów z wymogami GIIF – powiedziała Edyta Zdziarska, Konsultant Biznesowy, Asseco Poland.

W tegorocznej konferencji „Zarządzanie ryzykiem instytucji i transakcjami na gruncie aktów wykonawczych do AML IV” wzięli udział przedstawiciele instytucji finansowych z działów, zajmujących się przeciwdziałaniu praniu pieniędzy, compliance, prawnych oraz audytu i kontroli wewnętrznej. Organizatorem wydarzenia było MMC Polska.

Strona Asseco Anti-Money Laundering: iap.asseco.com

Zobacz także