Asseco News
Asseco News to portal informacyjny Asseco Poland. Nasze treści kierujemy do wszystkich osób zainteresowanych tematyką IT, biznesowym aspektem nowych technologii, a także działalnością Asseco.

Jak kryzys na Ukrainie wpływa na rynek kapitałowy?

Bieżąca sytuacja geopolityczna związana z agresją Rosji na Ukrainę ma wpływ na rynek kapitałowy zarówno z punktu widzenia inwestorów, jak również instytucji. Ostanie wydarzenia, w tym decyzja Rosji o wstrzymaniu dostaw gazu do Polski, zwiększają ryzyko zawirowań w tym sektorze. Wynika to z tego, że akcje spółek powiązanych z danym ryzykiem mogą mieć duże wahania kursów. Taka sytuacja sprawia, że inwestorzy potrzebują szybkiego dostępu do możliwości podejmowania decyzji inwestycyjnych. Narzędziami, które mogą dla nich stanowić wsparcie są rozwiązania mobilne. Przed jakimi wyzwaniami stoją z kolei instytucje finansowe?

Instytucje rynku kapitałowego, którymi są m.in. banki już dzisiaj muszą zadać sobie pytanie, w jaki sposób ochronić własną infrastrukturę, mając na uwadze ryzyko konfliktu, który może przenieść się coraz bliżej naszych granic oraz jak ochronić zasoby, które są niezbędne do jej utrzymania – powiedział Artur Trunowicz, Dyrektor Pionu Rynku Kapitałowego, Asseco Poland. Odpowiedź stanowią środowiska chmurowe, które są rozproszone geograficznie w różnych krajach Unii Europejskiej, a nawet szerzej, bo mówimy również o centrach, które są położone poza jej granicami. Oczywiście istotnym czynnikiem są regulacje, ponieważ mamy wymagania mówiące o tym, że część danych musi być przetwarzana w danym kraju lub nie może opuścić terytorium Unii Europejskiej. W tym kontekście rozwiązaniem jest posadowienie rozwiązań informatycznych rynku kapitałowego w chmurze na węzłach, które są zlokalizowane w Polsce z możliwością ich automatycznej migracji na terytorium Unii Europejskiej – dodał.

Więcej informacji na: https://promak-next.asseco.com/

Zobacz także