Asseco News
Asseco News to portal informacyjny Asseco Poland. Nasze treści kierujemy do wszystkich osób zainteresowanych tematyką IT, biznesowym aspektem nowych technologii, a także działalnością Asseco.

Grupa Asseco zbuduje nowy system informatyczny dla Łodzi

Wdrożenie w łódzkim Urzędzie Miasta rozwiązania ERP to pierwszy w polskim samorządzie projekt informatyczny realizowany na tak dużą skalę. Wartość projektu wraz z asystą techniczną to 28 mln zł. Liderem Konsorcjum jest Asseco Data Systems SA specjalizujące się m.in. w rozwiązaniach IT dla samorządów.

 

System ma za zadanie wspierać zarządzanie finansami miasta. Sprawny przepływ informacji pomiędzy jednostką centralną – Urzędem Miasta, a 40 podległymi mu miejskimi jednostkami, zapewni oprogramowanie klasy ERP (Enterprise Resource Plannning). System będzie wdrożony we wszystkich obszarach finansowych i majątkowych – zarządzania budżetem miasta, umów, faktur, rozliczania VAT, jak również wszystkich wpływów pochodzących z podatków i opłat wnoszonych przez mieszkańców.

 

Samorządy terytorialne realizują wiele różnorodnych zadań, które w miastach są często prowadzone przez odrębne jednostki, dlatego wdrożenie jednolitego systemu da włodarzom Łodzi pełne i kompletne dane niezbędne do efektywnego zarządzania miastem. System ERP dla Łodzi będzie pierwszym, realizowanym w samorządzie, projektem całkowitej wymiany zintegrowanego systemu informatycznego na nowocześniejszy. Wierzymy, że w ślady Łodzi pójdą inne miasta, a ten projekt będzie naszą wizytówką – powiedział Jarosław Jastrzębski, Wiceprezes Zarządu Asseco Data Systems SA, nadzorujący Pion Administracji Terenowej.

 

Umowa przewiduje wdrożenie dostosowanego do potrzeb miasta oprogramowania klasy ERP), migrację danych z używanych dotychczas programów oraz integrację systemu z częścią aplikacji funkcjonujących w urzędzie. Grupa Asseco przeszkoli też przyszłych użytkowników systemu.

 
Projekt będzie realizowany przez konsorcjum trzech spółek z Grupy Asseco: Asseco Data Systems (Lider Konsorcjum), Asseco Poland oraz DahliaMatic. Wdrożenie potrwa 4 lata.

 

Asseco Data Systems
Firma powstała w 2015 r. z połączenia kompetencji 6 spółek z Grupy Asseco (ADH Soft Sp. z o.o., CK Zeto SA, Combidata Sp. z o.o., Zeto Bydgoszcz SA, Unizeto Technologies SA, Otago Sp. z o.o.). Każda z firm, która weszła w jej skład ma za sobą kilkadziesiąt lat obecności na polskim rynku. Asseco Data Systems SA produkuje i rozwija oprogramowanie (m.in. dla sektora leasingowego i samorządów), dostarcza infrastrukturę informatyczną, szkolenia i systemy zarządzania kapitałem ludzkim, specjalizuje się też w usługach bezpieczeństwa i zaufania oraz komunikacji masowej. Współpracuje zarówno z biznesem, jak i jednostkami administracji publicznej.

Zobacz także