Asseco News
Asseco News to portal informacyjny Asseco Poland. Nasze treści kierujemy do wszystkich osób zainteresowanych tematyką IT, biznesowym aspektem nowych technologii, a także działalnością Asseco.

Europejskie Forum Podpisu Elektronicznego już 10 czerwca!

Europejskie Forum Podpisu Elektronicznego i Usług Zaufania (EFPE) to największa międzynarodowa konferencja w Europie poświęcona elektronicznym usługom zaufania, w tym e-podpisowi, a także elektronicznej identyfikacji oraz bezpieczeństwu cyfrowemu. Temat przewodni tegorocznej edycji to „E-identyfikacja i usługi zaufania przyszłością gospodarki cyfrowej”. Wydarzenie odbędzie się w formule online, a przedstawiciele biznesu, świata nauki i organizacji wspierających e-transformację z całego świata podsumują, jak blisko półtora roku pandemii wpłynęło na rozwój usług paperless.

Podczas wystąpień, wywiadów i dyskusji zaprezentowane zostaną doświadczenia wybranych branż oraz omówione oczekiwania, a także kierunki rozwoju rynku usług zaufania i e-identyfikacji w ujęciu globalnym. Grono ekspertów podejmie dyskusję z zakresu prawa, biznesu oraz nowych technologii. Omówiony zostanie niepodważalny wpływ cyfryzacji zarówno na podtrzymanie ciągłości biznesowej oraz odbudowę gospodarki po pandemii COVID-19, jak i globalny rozwój ekonomiczny w nadchodzących latach.

Europejskie Forum Podpisu Elektronicznego to kluczowe wydarzenie na rynku usług bezpieczeństwa i zaufania. Od ponad 20 lat łączymy świat biznesu, administracji państwowej i akademicki, by wymieniać się doświadczeniem, wiedzą oraz poglądami. W tym roku, po raz drugi, spotkamy się online. Ta forma sprawdziła się podczas poprzedniej edycji wydarzenia i pozwoliła na udział ponad 600 uczestników z 39 krajów. Mimo ogromnego wyzwania udało się połączyć zainteresowanych słuchaczy z ekspertami z całego świata. Liczymy na to, że w tym roku EFPE wyjdzie naprzeciw oczekiwaniom i da odpowiedzi na nurtujące nas pytania, szczególnie w dobie tak przyspieszającej transformacji cyfrowej – powiedział Tomasz Litarowicz, Dyrektor Konferencji EFPE.

Paperless bez tajemnic

W tym roku EFPE powraca w jeszcze atrakcyjniejszej i bardziej bogatej formule online. Najbliższa edycja odbędzie się 10 czerwca, a wśród prelegentów są przedstawiciele z uznanych polskich i międzynarodowych firm oraz organizacji tj. Komisja Europejska, ISO International Organization for Standarization (USA), ETSI European Telecommunications Standards Institute Santander Leasing, Samsung Electronics Polska, Cosmos Corporation (Japonia) czy Asseco Data Systems.

Podczas wydarzenia w ramach prelekcji, debat i dyskusji poruszone zostaną kwestie takie jak:

  • Zmiany na rynku w 2020/2021 roku w eID oraz usługach zaufania: Polska i Europa. Przegląd najważniejszych trendów z uwzględnieniem dwóch głównych obszarów: regulacyjnego na poziomie Unii Europejskiej oraz oczekiwań i potrzeb użytkowników. Wystąpienia poświęcone projektom legislacyjnym i biznesowym, które przyczyniają się do rozwoju e-usług w kontekście planów strategicznych Komisji Europejskiej związanych z cyfryzacją, zieloną gospodarką i jej odbudową po pandemii. W centrum zainteresowania jest użytkownik oraz zdefiniowanie jego potrzeb w kontekście masowego stosowania usług eID i zaufania.
  • Praktyczne zastosowanie usług zaufania. Reprezentatywne przykłady wdrożeń usług zaufania z ostatnich 12 miesięcy. Wymiana międzynarodowych doświadczeń i określenie warunków sukcesu realizacji tego typu projektów: od strony ekonomicznej oraz z punktu widzenia użytkownika.
  • Przyszłość gospodarki cyfrowej. Trendy regulacyjne, techniczne i produktowe na rynku eID oraz usług zaufania. Odpowiedź na pytanie, które z nich w najbliższych latach będą określać kierunki rozwoju w obszarach – normalizacyjnym, technologicznym oraz wsparcia strategicznego dla biznesu i administracji.

Partnerami Europejskiego Forum Podpisu Elektronicznego są Samsung Electronics Polska, Obserwatorium.biz oraz ARIADNEXT, a patronatem honorowym wydarzenie objęli: Sekretarz Stanu w KPRM ds. Cyfryzacji Marek Zagórski, Związek Cyfrowa Polska, Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji (PIIT), Polskie Towarzystwo Informatyczne (PTI), Cloud Signature Consortium, European Signature Dialog oraz Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa (NASK).

Informacje o EFPE 2021 oraz formularz rejestracyjny dostępne są na: www.efpe.pl

 

Zobacz także